Ons aanbod

Het vak Internal Auditing is sterk in ontwikkeling. Het is voor Internal Auditors van groot belang dat zich hun hele werkende leven blijven ontwikkelen. Om deze ontwikkelingen bij te houden, verzorgt de IIA Academy elk jaar een op de professie afgestemd aanbod aan trainingen, roundtables en congressen. Repeterende bijeenkomsten (cursussen die elk jaar terugkomen) worden aangepast met de meest recente veranderingen. Zoals in de visie omschreven, wil het IIA als kenniscentrum informatie aanbieden in de ruimste betekenis. 

Download het trainingsprogramma van 2021

Neem voor meer informatie over onze trainingen-/ events contact op met onze afdeling trainingen-/ events: training@iia.nl

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie