Roundtable Driehoeksrelatie: IA, EA en actuariële functiehouder

Per 1 januari 2016 is voor verzekeraars het risicogebaseerde toezichtraamwerk Solvency II in werking is getreden. Het voornaamste doel van Solvency II is de bescherming van de belangen van polishouders, onder meer door kwalitatieve eisen te stellen aan de governance en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Eén van de belangrijke elementen hierin is de opzet en het functioneren van de vier sleutelfuncties: de actuariële -, de risicomanagement-, de compliance- en de internal audit functie. In praktijk wordt vooral de 2e-lijns actuariële functie als nieuw ervaren. Veel verzekeraars hadden deze functie voor de komst van Solvency II nog niet ingericht. Dit wordt onder meer verklaard doordat een groot deel van de werkzaamheden die tot eind 2015 door de certificerend actuaris werden uitgevoerd nu door de verzekeraar zelf moeten worden uitgevoerd, en veel verzekeraars hier nog niet op waren voorbereid.
 
Conceptueel hebben de sleutelfuncties ieder hun eigen rol. De actuariële functie geeft adequaat inzicht in de actuariële risico’s en de betrouwbaarheid van de technische voorzieningen, de internal auditfunctie geeft assurance en adviezen omtrent het risicomanagement en de interne beheersing. Na een jaar praktijkervaring met Solvency II blijken echter nog de nodige vragen rondom de afgrenzing van ieders taken en verantwoordelijkheden. Waar houdt de rol van de actuariële functie op en begint die van de internal audit functie? En hoe laat je hier een efficiënte accountantscontrole op aansluiten? De wet- en regelgeving hieromtrent is maar beperkt uitgewerkt, waardoor veel verzekeraars nog zoekende zijn naar een juiste invulling hiervan.
 
Boeiende materie waar we in de roundtable over willen sparren en ervaringen delen. Wat voor type audits voeren we uit op het gebied van de actuariële functie? Welke assurance kunnen we hierin als internal auditor geven, en hoe sluit dit aan op de assurance die de actuariële functie geeft? Hoe gaan we bijvoorbeeld om met datakwaliteit; voorheen vaak toch vooral het domein van de internal auditor? En hoe gaan we om met gebruikte methodieken, onderliggende modellen en gehanteerde aannames; voorheen bij uitstek het domein van de actuaris? Toetsen we in een audit uitsluitend het proces, of betrekken we daarin ook in enige mate de inhoud? Is de samenwerkingsovereenkomst met de externe accountant van invloed op de rol van internal auditor en de actuariële functie? En wat zijn de verwachtingen van stakeholders binnen en buiten de organisatie over de werkzaamheden van de internal auditors?

Wij zijn ervan overtuigd dat er meerdere invullingen mogelijk zijn. De roundtable zien we dan ook als de start voor een inventarisatie van mogelijke oplossingen, inclusief vormen van samenwerkingsmodellen met de externe accountant.
 
De roundtable wordt geleid door Bas van Bommel en Janneke Dijsselhof, werkzaam bij de internal audit afdelingen van respectievelijk Achmea en Univé.

Datum
7 april 2017

Tijd
09:00 tot 13:00 uur

Locatie
Kantoor IIA Nederland, Burgemeester Stramanweg 102a, Amsterdam

Prijs leden / niet-leden
€0,-

Aantal deelnemers
Minimaal 5 en maximaal 20 personen

PE punten
2

Doelgroep
Internal auditors werkzaam bij verzekeraars

Programma
09:00 Ontvangst met koffie en thee
09:30 Introductie
09:45 Presentatie van praktijkvoorbeelden
10:45 Koffiepauze 
11:00 Groepsdiscussie 
12:00 Samenvatten “key take aways of today” en afsluiting roundtable
12:30 Lunch

Vragen
Neem contact op met Ad Smits (ad.smits@achmea.nl) voor inhoudelijke vragen.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie