Training Hacking voor auditors

Cursusbeschrijving
We maken steeds meer gebruik van diensten die online worden aangeboden. Hierdoor zijn onze (persoons)gegevens bij steeds meer partijen bekend. Daarnaast kopen we steeds meer online. Alleen al in Nederland zijn de online consumentenbestedingen gegroeid van € 2,82 miljard in 2005 naar € 13,96 miljard in 2014 (bron: thuiswinkel.org) en deze groei zet zich onverminderd voort. Dit alles maakt dat het internet voor criminelen een steeds interessanter speelveld wordt en dat organisaties zich dus ook steeds beter moeten wapenen tegen cyber criminaliteit. Logischerwijs veranderen hierdoor ook de verwachtingen die de organisatie heeft van de auditor.

Doel van de training is enerzijds het creëren van bewustzijn ten aanzien van hacking en cyber security en anderzijds het aanreiken van basiskennis waarmee op een gecontroleerde wijze penetratietesten binnen de organisatie kunnen worden uitgevoerd alsmede de noodzakelijke kennis om audits uit te voeren naar dit onderwerp.

Inhoud
Tijdens de training gaan we in op de volgende vragen:

  • Wat is hacking?
  • Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen ten aanzien van hacking en cyber security?
  • Hoe kun je als auditor zelf penetratietesten uitvoeren?
  • Hoe kun je als auditor de organisatie helpen zich te wapen tegen hacking?
  • Hoe kun je als auditor je kennis ten aanzien van hacking en cyber security voortdurend onderhouden en verbreden?

Deelnemers gaan tijdens de training zelf, onder deskundige begeleiding en binnen een gesimuleerde omgeving, hacken. Daarnaast wordt uitgebreid en op een begrijpelijke manier ingegaan op de noodzakelijke maatregelen om hacking tegen te gaan. Uiteraard bestaat hierbij ruimte voor discussie.

Deelnemers ontvangen kosteloos de tijdens de training gebruikte software, waarmee zij binnen hun eigen organisatie onderzoek kunnen verrichten naar mogelijke kwetsbaarheden. Daarnaast ontvangen deelnemers kosteloos materiaal (best practices) die kunnen dienen als referentiekader bij audits.

Datum
9 mei 2017

Tijd
09:00 tot 17:00 uur

Locatie
Green Village, Blokhoeve 7, Nieuwegein

Prijs leden / niet-leden
€695,- / €795,-

PE Punten
7

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor auditors en auditmanagers die zich bezighouden met het auditen van aan IT gerelateerde onderwerpen, maar geen of beperkte kennis hebben over en/of ervaring hebben met hacking en de wijze waarop organisaties zich hiertegen kunnen beschermen.

Aantal deelnemers
Minimaal 5 en maximaal 15 deelnemers

Kennisniveau
B en C

Cursusniveau
2 en 3

Trainers
Jan Hendrikx is als IT-auditor werkzaam voor CZ en heeft zich gespecialiseerd in het vakgebied van de technische informatiebeveiliging. Naast zijn werkzaamheden bij CZ voert hij vanuit zijn eigen bedrijf technische beveiligingsonderzoeken uit en adviseert hij organisaties over hoe zij hun beveiliging tegen onder meer cyber criminaliteit kunnen optimaliseren.

Björn Walrave is eigenaar van Auditability, als senior auditor werkzaam voor CZ en redactielid van Audit Magazine. Hij verzorgt regelmatig trainingen, colleges en lezingen over aan het vakgebied Operational Auditing gerelateerde onderwerpen.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie