Update Quality Assurance Review en nieuwe IPPF standaarden

Cursusbeschrijving
Bent u betrokken bij of verantwoordelijk voor het vaststellen en/of verbeteren van de kwaliteit van de internal audit functie in uw organisatie? Wilt u als auditor of dienstverlener op internal audit gebied of vanuit een andere invalshoek meer te weten komen over de ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteitsbeheersing van internal audit?

In deze update gaat het er vooral om u te helpen uw IAF beter/actueler inhoud te geven en u daarmee in staat te stellen te voldoen aan Standaard 1300. Belangrijker nog is het om bij uw eigen afdeling de voordelen van een effectief “Quality Assurance and Improvement Program” te realiseren, door recent vernieuwde regelgeving en casuïstiek te delen en deze te laten leiden tot het alerter omgaan met (leer)ervaringen (soms van anderen).

Inhoud
In deze update komen naar voren:

  • De recente wijzigingen in het International Professional Practices Framework (nieuw zijn onder meer de Missie en Core Principles) en de betekenis daarvan voor het voldoen aan de vereisten als verbonden met het Quality Assurance and Improvement Program. (Hoe geeft u de Missie en Core Principles een plek in het kwaliteitssysteem van de Internal Audit Functie?)
  • De recente wijzigingen in de regelgeving voor registeraccountants (vooral de Standaarden 610, samenwerking van de Externe met de Interne Accountant en 4410 verantwoordelijkheid van de accountant bij samenstelopdrachten) en de betekenis daarvan voor de internal auditor.
  • Recente casuïstiek op het gebied van fraude/corruptie, Wwft en ondergangen ondernemingen (onder meer: FIFA, Volkswagen, RABO, SNS, Kinderopvang, Imtech, Ballast, Vestia, Stapel, Nijkamp, Bax, Hooijmaijers, Ordina, Rotterdamse Haven, uw voorbeelden) in relatie tot de psychologie van het frauderen (Lucifer effect, criminologische/klinisch psychologische/sociaal psychologische verklaringen, impact van structuur, cultuur en klimaat) en frauderisicofactoren (Fraud Pentagon).
  • Recente tuchtrechtuitspraken Accountantskamer met raakvlakken met (internal) audit werkzaamheden: geen oog voor fraudesignalen (o.m. Weyl), onterecht goedkeurende controleverklaringen (o.m. Eurocommerce, DSB), niet goed uitgevoerd onderzoek (o.m. forensische onderzoeken), onvoldoende kwaliteitsbeleid (beleid/handboek niet op orde, Accountantskamer strenger dan toetsers) etc.

Datum
16 mei 2017

Tijd
09:00 tot 17:00 uur

Locatie
Kantoor IIA Nederland, Burgemeester Stramanweg 102a, Amsterdam

Prijs leden / niet-leden
€595,- / €695,-

PE Punten
7

Doelgroep
Chief Audit Executives, (Senior) Audit Managers

Aantal deelnemers
Minimaal 5 en maximaal 20 deelnemers

Trainer
Na 18 jaar (plaatsvervangend) directeur IAF te zijn geweest, is Herman J. Baars RA RO CIA sinds 2005 zelfstandig ondernemer via IMPACTz. Hiermee is hij actief op het gebied van interim management, personal coaching, audit consulting en training. Zo vervulde hij meer interim directeurschappen voor IAF’s, begeleidt hij IAF’s bij hun (organisatie)veranderingen en kwaliteitsborging, toetste hij de QA van AIF’s en verzorgde en verzorgt hij trainingen (Quality Assessment, Tools and Techniques voor de verschillende niveaus van auditors, PKI, Zeg wat je ziet, beroepsethiek, fraude en accountant etc.) voor onder meer IIA Nederland.

Baars is één van de oprichters van IIA Nederland en zeer betrokken bij de ontwikkeling daarvan. Zo was hij onder meer voorzitter van de in 2007 in Amsterdam georganiseerde wereldconferentie. Baars draagt voor meer accountants/auditdiensten en accountants(service)organisaties bij aan de ontwikkeling van hun vaktechniek, waarbij hij vraagbaak is op het gebied van regelgeving, fraude en onregelmatigheden en vraagstukken op ethisch gebied. Zo treedt hij ook op als Compliance Officer en voert hij opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen en inspecties afgeronde opdrachten uit.

Aanmelden
Terug naar de agenda.

IIA Nederland

Postadres:
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Bezoekadres:
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie