Commissarissen-benchmarkonderzoek van Grant Thornton 2020

21-08-2020

Het jaarlijkse commissarissen-benchmarkonderzoek van Grant Thornton valt uiteen in vier rapporten, waarvan er één over risicomanagement gaat. De titel van dat deel luidt: Grote twijfel of risicomanagement voldoende is geactualiseerd? In het rapport komt ook de rol van internal audit aan bod. 

Het rapport begint met verklaren waarom voor deze titel is gekozen. "Uit het onderzoek blijkt grosso modo dat de respondenten doorgaans vinden dat er door de rvc voldoende aandacht wordt besteed aan risicomanagement. (...) Tijdens de interviews bleek ook dat menig respondent, zowel commissaris, bestuurder als secretaris of internal auditor geregeld veronderstelde dat er een draaiboek was. Maar niet wisten hoe het stond met de actualiteit ervan. Ergo de vraag is of de aandacht voor risicomanagement niet primair een ‘papieren’ exercitie is." 

Samenvattend behandelt het rapport 3 punten, waarbij voor internal auditors vooral punt 3 erg interessant is: 

  1. Duidelijke noodzaak voor verbeteren draaiboek noodscenario’s bij calamiteiten/risicogebieden.
  2. De belangrijkste risico’s betreffen: strategie, informatiebeheer, digitalisering, grote eenmalige projecten, reputatie en betrouwbaarheid financiële rapportage, politiek, HR, markt, compliance en day-to-day business en regulator.
  3. Voorkeur voor uitspraak van internal auditor boven die van externe accountant, behalve voor uitspraken over de betrouwbaarheid van de financiële rapportages en sommige financiële risico’s. 

Het rapport is via de website van Grant Thornton te downloaden.

 

Internal Auditor en RvC: waarheen?

Vlak voor de zomervakantie van 2019 bespraken zo’n 40 Commissarissen en Chief Audit Executives de belangrijkste kansen om de samenwerking tussen de RvC en de Internal Audit Functies (IAF) naar een nog hoger niveau te brengen. De aanleiding voor deze bijeenkomst was het onderzoeksrapport Internal auditor en RvC: waarheen? uitgevoerd onder leiding van Aalt Klaassen, partner van Board in Balance, namens de Stichting Vaktechnisch Onderzoek van het IIA.

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie