NBA publiceert Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen

02-01-2017

De NBA publiceerde op 1 december 2016 de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) inclusief toelichting. 

Voorschriften voor kwaliteitssystemen zijn niet nieuw, maar op dit moment verspreid over meerdere regelingen. Met de implementatie van de NVKS is er sprake van één set van regels voor accountantskantoren en accountantsafdelingen (alle accountantseenheden met uitzondering van accountantsorganisaties). De NVKS hebben geen betrekking op de uitvoering van wettelijke controles.

De NVKS geven net als in het verleden de betreffende accountantseenheid de mogelijkheid om bij het inrichten van het kwaliteitssysteem rekening te houden met haar aard en omvang. Nieuw in deze voorstellen is dat de manier waarop dit kan expliciet gemaakt is voor de kleine accountantseenheden die voldoen aan bepaalde grenzen. Zij hoeven bepaalde artikelen uit de NVKS niet toe te passen.

De NVKS bevatten een leeswijzer in de vorm van een kleurenschema. De leeswijzer maakt geen onderdeel uit van de regeling, maar maakt het voor accountants makkelijker om te bepalen welke regels op hen van toepassing zijn. Hoewel de NBA er alles aan heeft gedaan om de leeswijzer goed op te stellen neemt dit niet weg dat accountants ook een eigen verantwoordelijkheid om te bepalen welke regels in de NVKS op hen van toepassing zijn.

Ingangsdatum
De NVKS moeten door alle accountantseenheden geïmplementeerd zijn op 1 januari 2018, maar mogen vanaf 1 januari 2017 al worden toegepast. Voorwaarde is wel dat dan aan alle bepalingen van de NVKS wordt voldaan. De manier waarop de regeling moet worden geïmplementeerd is verwoord in artikel 29 van de NVKS. Om eerder toepassing mogelijk te maken is onderscheid gemaakt tussen de ingangsdatum van de regeling (1 januari 2017) en de toepassingsdatum (1 januari 2018).

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie