Nieuwe Statuten IIA Nederland

03-01-2017

De statutenwijziging werd op 7 december 2016 ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd en goedgekeurd.

Er zijn geen fundamentele wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de structuur of het doel van de organisatie.

De ledengroep ‘Geassocieerde leden’ is samengevoegd met de ledengroep gewone leden. De categorie ereleden blijft in stand.

De directeur en het bureau zijn aan de Statuten toegevoegd (Artikel 13) aangezien het IIA inmiddels een eigen bureau heeft.

De volgende punten zijn verplaatst van de Statuten van IIA Nederland naar het Reglement van Tucht: De samenstelling van de Raad van Tucht (RvT), het indienen van een klacht bij de RvT, de maatregelen van de RvT en het aantekenen van beroep.

De rechten en plichten van de leden en taken en bevoegdheden van het bestuur zijn verplaatst van de Statuten van IIA Nederland naar het Huishoudelijk Reglement van IIA Nederland.

Bekijk de Statuten van IIA Nederland

Bekijk alle Reglementen van IIA Nederland

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie