24-07-2014
24-07-2014

Aandacht voor risicocultuur binnen de financiële sector en internal audit

Binnen de governance van de bancaire organisatie staat de risicocultuur sinds enkele jaren volop onder de aandacht. Wat verstaan we onder risicocultuur? Risicocultuur is het bewustzijn, de houding en het gedrag van medewerkers binnen een organisatie ten aanzien risico's en het managen van risico's. Daarin speelt ook het gedrag van het topmanagement een belangrijke rol.

Risicocultuur neemt daarbij een prominente plek in van toezichthouders bij het beoordelen van de effectiviteit van het risicomanagement binnen de bank, verzekeraar en pensioenfondsen. Daarbij is volop aandacht aan het verder uitwerken van een aanpak en normenkader voor het kunnen beoordelen van de effectiviteit van de risicocultuur. Hierbij is ook een taak weggelegd voor de Internal audit functie.

Van de Internal Audit functie wordt dan ook verwacht dat er in afdoende mate aandacht wordt besteedt aan de risicocultuur. Daarbij behoort het opbouwen van voldoende kennis en ervaring op het gebied van het beoordelen van de risicocultuur door internal auditors.

Voor de kleine auditafdelingen binnen de financiële sector kan dit best een uitdaging zijn, want waar begin je? Het devies is dan ook om dit in de planning van de Permanente Educatie van auditors op de afdeling in voldoende mate mee te nemen, of een aanvullende cursus op het gebied van risicocultuur voor de afdeling, eventueel gezamenlijk met collea’s van de risk, control en compliance functies, te overwegen.

Risicocultuur zal vervolgens ook een expliciete plek moeten hebben in de audit universe en auditplanning van de Internal Audit Functie. Risicocultuur kan dan daarbij binnen bestaande onderzoeken een plek in de werkprogramma’s krijgen. Er kan ook voor gekozen worden om specifieke audits hierop te verrichten op de governance afhankelijk van de risicobeoordeling binnen de financiële instelling. Al met al uitdagingen genoeg voor de kleine IAF binnen de financiële sector.

Patricia Michel
IIA Commissie PAS
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie