Aandachtspunten intern onderzoek

28-02-2019

Met de term ‘intern onderzoek’ wordt een toedracht- en/of feitenonderzoek bedoeld, gestart naar aanleiding van een (mogelijke) misstand of een incident. Een intern onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Raad van Commissarissen of de directie van een organisatie en leidt tot een rapport van feitelijke bevindingen - om daarop een oordeel of beleid te baseren. Een dergelijk rapport kan onderdeel gaan uitmaken van een juridische procedure en als zodanig extern worden gebruikt.

De Kamer Intern Onderzoek & Waarheidsvinding van het Institute For Financial Crime (IFFC) heeft onlangs een brochure met aandachtspunten en best practices uitgebracht.

De brochure 'Aandachtspunten intern onderzoek' is bedoeld om richting te geven aan te verrichten werkzaamheden om te waarborgen dat de gebruikers van de uitkomsten van onderzoek kunnen vertrouwen op het gevolgde onderzoeksproces. Daarmee is dat onderzoek overigens nog niet te kwalificeren als een ‘goed’ onderzoek, want dat hangt ook af van de kennis, ervaring en inzichten van de individuele onderzoeker en of daadwerkelijk zorgvuldig onderzoek wordt gedaan.

Deze brochure beoogt niet een protocol of vorm van regelgeving te zijn, maar slechts een hulpmiddel dat tot stand is gekomen op de basis van praktijkinzichten van een groot aantal ervaren onderzoekers.

Download Aandachtspunten intern onderzoek

Geinteresseerd in dergelijke onderwerpen? Ga op 18 april naar de Dag van de Fraudeonderzoeker. Daar spreekt onder andere advocaat Robert Hein Broekhuijsen. Kan een advocaat wel onafhankelijk en onpartijdig onderzoek doen? Of kan een accountant dat beter?. Broekhuijsen: 'Accountants laten nogal eens steken vallen in interviews.' Lees het interview Advocaat is vaak partijdig onderzoeker.

Of volg een Training Frauderisicofactoren of Frauditing 2.0 bij IIA Nederland

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie