Accountantseed 110 keer afgelegd

09-06-2016

Een groep van ongeveer 110 internal auditors met de AA en/of RA-titel heeft tijdens het jaarlijkse IIA Congres op donderdag 9 juni 2016 de Accountantseed afgelegd.

Deze beroepseed bestond tot voor kort nog niet voor accountants, in tegenstelling tot andere beroepsgroepen zoals advocaten, artsen en notarissen. Op de Algemene Ledenvergadering van de NBA op 17 mei 2016 hebben de NBA-leden voor de invoering van deze Accountantseed gestemd. De eed is onder meer verplicht voor alle accountants (RA/AA) die werkzaam zijn als Internal Auditor of Accountant in Business en dient vóór 1 mei 2017 door alle actieve accountants worden afgelegd.

Anne-Marike van Arkel, directeur van de NBA, las na een korte inleiding de eed voor.

"Ik ben mij ervan bewust dat ik als accountant dien te handelen in het algemeen belang.

Ik oefen mijn beroep uit met een professioneel-kritische instelling. In de uitoefening van mijn beroep als accountant laat ik mij leiden door fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Ik houd mij aan de wetten en regelgeving die op mijn beroep van toepassing zijn.

Mijn professionaliteit brengt met zich mee dat ik geen handelingen verricht waarvan ik weet of behoor te weten dat die het accountantsberoep in diskrediet kunnen brengen."

Daarna konden de leden in drie verschillende groepen opstaan en de eed afleggen door hardop uit te spreken: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig / dat beloof ik / dat verklaar ik."

Was u bij de eedaflegging aanwezig, dan heeft u uw handtekening geplaatst als bewijs van aanwezigheid en dient u vervolgens in te loggen bij de NBA en in uw profiel op te nemen dat u tijdens het IIA Congres aan deze verplichting heeft voldaan.

Was u niet op het congres aanwezig en dient u de eed nog af te leggen, kijk dan voor meer informatie op de website van het NBA:https://www.nba.nl/beroepseed

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie