21-06-2010
21-06-2010

Accountantskamer streng bij verzuimen PE-plicht

Rechter legt 13 accountants straffen op

De Accountantskamer van de rechtbank in Zwolle heeft in het eerste jaar van zijn functioneren aan dertien accountants straffen opgelegd wegens het niet voldoen aan permanente educatie verplichtingen van beroepsorganisatie NIVRA. Drie accountants zijn voor een periode van een jaar doorgehaald in het accountantsregister. Aan zes accountants is een boete opgelegd. Ook heeft de rechtbank tien accountants vanwege PE-verzuim berispt of gewaarschuwd.

Aan vijf accountants is een boete van €2000 opgelegd, de zesde kreeg een boete van €1650. De rechter hanteert als richtlijn een boete van € 100 per verzuimd PE-punt van de betreffende accountants. De betrokken accountants, met name werkzaam in de openbare praktijk, moesten volgens de richtlijnen van de beroepsorganisatie tenminste twintig PE-punten per jaar behalen. Een uur bijscholing levert 1 PE-punt op.

De tuchtklachten tegen de betrokken accountants zijn medio 2009 door het NIVRA ingediend bij de Accountantskamer in Zwolle. De beroepsorganisatie handhaaft haar strikte beleid ten aanzien van permanente educatie. NIVRA-voorzitter Ruud Dekkers: ´als het nodig is sturen wij ook in de toekomst leden naar de rechter. De naleving van de PE-plicht is een essentieel element in de kwaliteitsbewaking van het accountantsvak´.

De Accountantskamer in Zwolle is in het voorjaar van 2009 ingesteld als opvolger van de Raad van Tucht voor accountants. De onafhankelijkheid van het tuchtrecht voor accountants is daarmee nog beter geborgd.
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie