27-03-2015
27-03-2015

AFM: Het ontbreken van een internal audit functie is een risico

De AFM heeft op 27 maart 2015 een rapport uitgebracht van een verkennend onderzoek dat zij in de periode mei tot en met december 2014 heeft uitgevoerd onder commissarissen van auditcommissies van 96 Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Zestig commissarissen hebben de vragenlijst ingevuld. Daarnaast heeft de AFM met vijftien commissarissen een interview gehouden. De AFM ziet op basis van het onderzoek vijf aandachtspunten aan de hand waarvan de rol van de auditcommissie in het systeem van checks en balances tussen aandeelhouder, accountant en bestuur verder kan worden versterkt. Met betrekking tot de internal functie is het aandachtspunt:

Bewustwording gevolgen afwezigheid internal auditor
Commissarissen hechten veel waarde aan de internal auditor omdat de werkzaamheden ten aanzien van interne beheersing een bredere reikwijdte hebben dan de werkzaamheden van de externe accountant. De AFM vindt het belangrijk dat auditcommissies zich goed bewust zijn van de risico’s die verbonden zijn aan het niet hebben van een internal auditor. Dit vraagt extra verantwoordelijkheid van de commissarissen voor (het toezicht op) de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de onderneming.
Lees meer

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie