30-06-2010
30-06-2010

AFM onderschrijft hoofdconclusies Commissie Scheltema

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) acht het van groot belang dat de Commissie Scheltema gedegen onderzoek heeft verricht naar de ondergang van DSB Bank. De problemen hebben grote consequenties gehad voor zowel consumenten als werknemers van DSB Bank en voor de financiële sector als geheel. Als toezichthouder op belangen van consumenten en beleggers hecht de AFM grote betekenis aan de uitkomsten van het rapport van de commissie.

De AFM onderschrijft zowel de positieve als de kritische hoofdconclusies van de Commissie Scheltema over het door de AFM op DSB Bank uitgeoefende toezicht. De AFM kan zich ook vinden in de aanbevelingen van de Commissie ten aanzien van de aanpassingen in toezichttaken. De AFM zal bij de aanpassingen van regelgeving en toezicht nauw samenwerken met het ministerie van Financiën en met de collega-toezichthouders van De Nederlandsche Bank.

Lees verder.
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie