20-04-2012
20-04-2012

Aligning Internal Audit

PwC onderzoek geeft aan dat management meer betrokkenheid wil van internal audit bij risico identificatie en risicomanagement. Volgens het PwC onderzoeksrapport "2012, state of the internal audit profession study" vormt de wereldwijde economische onzekerheid het grootste risico voor organisaties in 2012. Dat geeft bijna driekwart van de 1530 ondervraagden aan. Deelnemers aan het onderzoek waren chief audit executives, leden van raden van bestuur en voorzitters van auditcommissies.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat raden van bestuur verwachten dat de internal audit afdeling hun rol zodanig verbreden en verdiepen dat een actieve rol kan worden gespeeld bij het helpen navigeren in de continu veranderende omgeving en het risicolandschap. Risico’s zoals data security, privacy en wet en regelgeving vragen immers om een breed georiënteerde internal auditfunctie.

Dean Simone concludeert: "Het is uitdagender geworden om aan de verwachtingen van de stakeholders te kunnen voldoen; de lat voor Internal Audit is duidelijk hoger gelegd. Internal Audit moet snel en adequaat kunnen inspelen op de alsmaar stijgende wensen van hun stakeholders. Management wil de ontwikkelingen in het integrale risicobeheersraamwerk kunnen monitoren en moet daarbij intensief met Internal Audit samenwerken om organisatorische barrières te slechten en de weg vrij te maken voor een meer holistische risicomanagement aanpak."

Een meerderheid van de respondenten noemt organisatorische en culturele weerstand als de meest voorkomende barrières voor Internal Audit om aan de wensen van de belanghebbende te kunnen voldoen. Daarnaast worden ook het gebrek aan goed opgeleide internal audit medewerkers en het niet beschikbaar hebben van de juiste expertises genoemd als redenen waarom nog niet de eisen en wensen van de belanghebbenden worden gerealiseerd.
Het rapport geeft verder aan dat toonaangevende Internal Audit afdelingen worden gewaardeerd om de kwaliteit van de adviezen om de systemen voor risicomanagement en beheersing te verbeteren. 78% van de deelnemende organisaties geven aan dat hun Chief Audit Executive een actieve rol speelt tijdens de bestuursvergaderingen; zij nemen risicomanagement mee in hun overwegingen en beslissingen en stemmen hun activiteiten af op de snel veranderende omstandigheden.

Lees het volledige rapport

Aligning IA
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie