06-04-2012
06-04-2012

ALV en ledenconsultatie strategie 5 april 2012

Op 5 april heeft de ALV van IIA Nederland plaatsgevonden in het TNT Centre in Hoofddorp. De bijeenkomst is goed bezocht met 67 deelnemers.

Tijdens de ALV heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. De leden hebben afscheid genomen van Sander Weisz, Arjen van Nes en Joop van Gennip,  die eerder hadden aangekondigd na jarenlange inzet voor de vereniging het bestuur te willen verlaten. Gedrieën zijn zij hartelijk bedankt door de voorzitter Michel Kee.

Ook zijn er vijf nieuwe bestuursleden verwelkomd, te weten: Carlo Bavius, Winfried Beekmans, John Bendermacher, Vincent Moolenaar en Michel Vlak.

De ALV heeft verder onder meer besloten tot de voorgestelde contributieverhoging. Via de ledenservice kunt u dit voorstel teruglezen.

Aansluitend op de ALV is de conceptstrategienota op hoofdlijnen gepresenteerd aan de aanwezige leden. Naar aanleiding hiervan heeft een interessante discussie over de herijking van de strategie plaatsgevonden.

De conceptstrategienota op hoofdlijnen is te raadplegen via de ledenservice. Indien u (nader) wilt reageren op de strategieherijking dan kunt u een e-mail sturen aan hans.nieuwlands@IIA.nl.

ALV 2012
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie