19-03-2015
19-03-2015

Assurance en Risk Appetite: een botsing tussen theorie en praktijk

De Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) organiseert op vrijdag 10 april een bijeenkomst met dr. A.F. (Arie) de Wild als spreker over het thema: Assurance en Risk Appetite: een botsing tussen theorie en praktijk.

Gerenommeerde accountantskantoren, adviseurs en vertegenwoordigers van de beroepsgroep geven unaniem aan dat de Internal Audit Functie een cruciale rol speelt in het bieden van assurance ten aanzien van het ontwerp en de effectiviteit van het risicomanagementsysteem. Risk appetite wordt gezien als een belangrijk onderdeel van dit systeem. Het management dient in de gaten te houden dat de activiteiten van de organisatie consistent zijn met de risk appetite. Wanneer een organisatie prestaties en risico’s kwantitatief beoordeelt lijkt het dat risicotoleranties gemakkelijk ingebed kunnen worden in een monitoringproces. Maar wat als risk appetite niet kwantitatief maar kwalitatief is gedefinieerd? En als deze kwantitatief is opgesteld, welke beoordelingskader hanteert de interne auditor om de adequate opzet en werking van risk appetite te bepalen? Hoe inventariseer je verwachtingen van de Board en wanneer is inbedding binnen de organisatie voldoende?

Met besliskunde als startpunt toont Arie de Wild in deze bijeenkomst dat theorie en praktijk met elkaar botsen. Hij presenteert een theoretisch model om risk appetite via de risicomatrix zichtbaar en meetbaar te maken. Daarbij zullen de randvoorwaarden gerelateerd aan een weerbarstige praktijk aan de orde komen. Ten slotte komt hij met een suggestie om, rekening houdend met enkele psychologische en sociologische voetangels, deze kennis te gebruiken in een verbetergerichte audit.

Datum en tijd: 10 april 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam
PE-uren: 2
Kosten: geen

U kunt zich tot maandag 6 april 2015 aanmelden via www.esaa.nl/aanmeldingpe
Na uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging met daarin meer informatie over de locatie e.d.

Contact:
Kirsten Dingemanse | dingemanse@ese.eur.nl | 010-4082217
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie