Lees Audit Magazine 3 - 2019: Audit 2025

23-09-2019

Heeft u Audit Magazine al ontvangen, bij u in de brievenbus of op de auditafdeling? Zo niet, om het volgende gedrukte exemplaar gratis te ontvangen, dient u een vinkje te zetten in uw ledenprofiel. Online lezen kan natuurlijk altijd!

Audit 2025

Het thema van Audit Magazine is dit keer ‘Audit 2025’. We laten diverse stakeholders van onze beroepsgroep aan het woord om hun visie te geven over de ontwikkeling van het auditvak, waaronder Naohiro Mouri, voorzitter IIA Global. We zijn trots dat we hem konden interviewen over dit thema. 

Een belangrijke vraag: in welke richting ontwikkelt het auditvak zich, en met welk tempo? Niemand ontkent dat digitalisering en geautomatiseerde gegevensverwerking een belangrijke rol gaan spelen. De mate waarin hangt overigens sterk af van het type organisatie en de wensen van de stakeholders. Belangrijke stakeholders als het bestuur en de auditcommissie bepalen in bijzondere mate of een internal auditaffunctie (IAF) nog relevant is. De komende jaren is het cruciaal om met hen in gesprek te blijven over de toegevoegde waarde van de IAF. De steeds veranderende omgeving is van invloed op de strategie van de organisatie en dus ook op de IAF.

De zoektocht om van toegevoegde waarde te blijven, is een interessante uitdaging voor de auditor. In die zoektocht is het van belang te zoeken naar in hoeverre we de rol van ‘trusted advisor’ nog beter tot zijn recht kunnen laten komen. Dat vraagt om flexibiliteit, creativiteit, de kunst van goed luisteren en meebewegen met de strategie van de organisatie.

Om alle ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden helpt een intern en extern netwerk. Het interne netwerk bestaat uit de collega’s uit de eerste en tweede lijn die zich bezighouden met innovaties. Als auditor kun je gebruikmaken van de kennis van je collega’s. Deze kennis kun je ook inzetten bij het uitvoeren van audits. Daarnaast is het uitwisselen van kennis tussen auditors van verschillende organisaties een absolute must om aangehaakt te kunnen blijven bij alle ontwikkelingen.

Het spookbeeld dat de internal auditor over tien jaar overbodig is, lijkt te pessimistisch. Dat het auditvak gaat veranderen is evident, maar de relevantie van het auditvak blijft. Het is dan ook aan ons auditors om zelf de aspecten te vinden om relevant te blijven!

Wij wensen u veel leesplezier!
De redactie van Audit Magazine

Lees Audit Magazine 3: Audit 2025

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie