12-05-2016
12-05-2016

Auditor als trusted advisor

Interview met Wencke Verhoeff - Chief Audit Executive Aegon Nederland

´De veranderingen in de verzekeringsmarkt volgen elkaar in hoog tempo op en vormen voor ons een impuls om ingrijpend te innoveren. Stapsgewijs verandert Aegon in een digitaal klantbedrijf met de ambitie haar klanten optimaal te faciliteren in het besluitvormingsproces rondom een goede financiële toekomst. Dat stelt andere eisen aan de inrichting van de organisatie, processen en systemen; van product gedreven naar dienstverlenend. Die dynamiek stelt ons voor de uitdaging de auditfunctie zodanig in te richten dat we hierop kunnen anticiperen. Vooruitkijken en het management, vanuit de assurance gedachte, helpen bij het realiseren van hun doelstellingen.´

Wencke Verhoeff geeft met haar team invulling aan deze veranderende rol van de Internal Audit functie. Wencke: ‘De eerste keuze die we hebben gemaakt is om ons uitsluitend te richten op operationele audits. (red.: financial audits zijn uitbesteed aan een externe partij). Terugkijkend, geven we een oordeel over de mate waarin de risico’s beheerst worden in de huidige bedrijfsvoering waarbij we integraal kijken naar de inrichting, processen, systemen en de besturing. We kijken daarbij ook naar cultuur- en gedragsaspecten als leiderschapsstijl, aansturing en samenwerking in en tussen afdelingen.

Daarnaast zijn we steeds meer toekomstgericht bezig. We dagen het management uit om dieper na te denken over hun ambitie en strategie. Vanuit onze onafhankelijke rol toetsen we bijvoorbeeld of de uitgangspunten, modellen en scenario’s die worden gebruikt voldoen of denken mee in mogelijke oplossings. In deze situaties geven we geen audit rating, maar nemen de natuurlijke adviesrol op ons vanuit onze kennis en verantwoordelijkheid voor het beheersbaar houden van risico’s. Vanuit deze adviesrelatie blijven we continue bij strategische projecten betrokken. We monitoren en houden het management daarmee op een constructieve manier bij de les.'

Wencke Verhoeff heeft geen traditionele auditachtergrond. Ze heeft bij diverse organisaties, waaronder PWC en de Onderzoeksraad voor Veiligheid, ruime ervaring opgedaan op het terrein van procesverbetering, organisatieverandering en risicobeheersing. ‘Wat we voor ogen hebben is om naar de positie van trusted advisor binnen de organisatie te groeien. Dat vraagt om auditors die grensverleggend kunnen denken, oprecht interesse hebben in de business en willen excelleren. Teamplayers die vanuit hun expertise en persoonlijkheid waarde willen toevoegen aan de organisatie. Hou jij van vernieuwing en weet je mensen voor je ideeën te winnen? Dan kom ik graag met je in contact.’

Bron: Auditcarriere.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie