Auditors leren niet van ervaring

30-05-2017

Een auditor wordt niet beter van ervaring, concludeert Terese Grohnert in een dissertatie waarmee ze onlangs promoveerde. Het is het leren van die ervaring waardoor het oordeel verbetert. Zij pleit dan ook voor het actief stimuleren van lerend vermogen door bedrijven.

Auditors hebben net als andere professionals te maken met de uitdaging dat zij oordelen moeten vellen op basis van informatie die niet volledig of perfect is en met een zekere mate van onvoorspelbaarheid. In Nederland komen auditors niet consistent tot nauwkeurige beoordelingen en niet alle beoordelingen worden voldoende ondersteund met bewijs. Grohnert zoekt in haar proefschrift naar mogelijkheden om auditors in hun oordeelsvorming te ondersteunen.

Workplace learning
Dat zou kunnen door ‘workplace learning’. Het onderzoek gaat in op vier manieren om die manier van leren in de organisatie in te bedden: door het leerklimaat binnen het bedrijf, de hoeveelheid en soort hulp die auditors zoeken, de hoeveelheid en soort feedback die ze krijgen en de mate waarin zij deelnemen aan ‘meta-cognitieve’ activiteiten, waarbij het eigen leren en functioneren onder de loep wordt genomen.

“Bij alle vier de onderzoeken blijkt ervaring een positief, maar gering effect te hebben. Niet de hoeveelheid ervaring van de auditor, maar de mate waarin hij leert van deze ervaring is bepalend voor de nauwkeurigheid van zijn oordeelsvorming.” Auditors komen tot betere oordelen als zijn waardevolle feedback krijgen, in een omgeving werken waar leren wordt gestimuleerd, de gelegenheid hebben om te reflecteren op het eigen functioneren. Bovendien zoeken zij vaker hulp zoeken na een fout en zijn ze minder overtuigd van het eigen kunnen.”

Bron: Accountancy Vanmorgen

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie