Benchmark Internal Audit Ambition Model

28-03-2017

Tijdens het IIA Congres 2016 werd het Internal Audit Ambition Model (IA AM) gepresenteerd. Met het IA AM kunt u niet alleen het huidige kwaliteitsniveau van uw IAF in beeld brengen, maar ook uw ambitieniveau bepalen om uw IAF verder te professionaliseren. Meer dan 260 geïnteresseerden hebben het model sindsdien aangevraagd. Tijdens het IIA Congres 2017 hoopt de werkgroep de eerste benchmarkresultaten te kunnen presenteren. Daarbij is uw hulp nodig. Alleen met een grote response kunnen we inzicht aan de leden teruggeven voor een verdere dialoog en daarmee het model verder ontwikkelen.

Feedback IA AM
Op basis van de feedback die de werkgroep heeft ontvangen, is een beperkt aantal aanpassingen doorgevoerd om het gebruikersgemak van de tool te vergroten. Zo is er een kolom toegevoegd die als vrij invoerveld kan worden gebruikt om uw overwegingen en/of de audittrail vast te leggen. Daarnaast is de berekening van het ambition level nu een gemiddelde en is ook het spindiagram hierop aangepast. Bovendien zijn na de vernieuwing van de Standaarden op 1 januari 2017 de nieuwe Standaarden 1112 en 1130 A3 toegevoegd in deze nieuwe versie van het IA AM. Door deze aanvulling is het IA AM weer helemaal ‘up to standard’ en klaar voor de volgende stap.

Benchmark IA AM
De verwachtingen van stakeholders en de kwaliteitseisen vanuit de beroepsverenigingen nemen verder toe, zeker nu de internal auditfunctie in de nieuwe Corporate Governance Code is aangemerkt als essentieel deel van de risicobeheersing. Het moment is aangebroken om een landelijke benchmark uit te voeren om de huidige stand van zaken te inventariseren. De output is van groot belang. U wilt toch ook weten hoe u ervoor staat in vergelijking met andere Internal Auditfuncties?

Privacy Benchmark
De werkgroep wil benadrukken dat zij toegewijd zijn aan het respecteren van de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die zij tot hun beschikking krijgen. De verzamelde informatie wordt via ambition@iia.nl alleen ontvangen door één vaste medewerker van het IIA. De informatie die wordt verzameld, wordt bewaard in een beveiligde omgeving. Elke ontvangen ingevulde lijst wordt met een tool automatisch gevalideerd op het volledig invullen en geanonimiseerd naar een nummer. Alleen de vier leden van de werkgroep IA AM ontvangen de geanonimiseerde gegevens voor de vertaling van de benchmark naar een rapportage. Na akkoord op de conceptrapportage zullen de ingeleverde modellen worden verwijderd uit de database.

Meedoen aan de IA AM Benchmark
Wij willen u aanmoedigen om het vernieuwde Ambition Model uiterlijk zondag 2 april 2017 volledig in te vullen en retour te zenden naar ambition@iia.nl. Daarnaast horen wij graag van u hoe u het werken met het IA AM ervaart. Met uw bijdrage kunnen we niet alleen de benchmark uitvoeren, maar ook het IA AM verder verbeteren en ontwikkelen. Wij zien uit naar uw bijdrage en eventueel aanvullende feedback.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep IA AM

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie