07-01-2013
07-01-2013

Blog Arie Molenkamp: De visitekaartjes van de ADR

In een interview in de Accountant van oktober 2012 wordt het de algemeen directeur van de Auditdienst Rijk (ADR), Anneke van Zanen, niet moeilijk gemaakt. Er worden geen vragen gesteld over controversiële vaktechnische kwesties en over het omstreden overgaan van de departementale auditdiensten naar de ADR. Van Zanen laat zelf niet meer los dan “dat het meer is dan nieuwe visitekaartjes”. Een gemiste kans dus als het om onderzoeksjournalistiek gaat.

De ADR wil bij de departementen zowel internal audits uitvoeren als de functie van extern accountant vervullen. Conform bestuurskundige logica vinden de departementen dat ze zelf voor deze internal audits (doelmatigheidsonderzoeken en beleidseffectmetingen) verantwoordelijk zijn. Voor wat betreft de accountantscontrole van de departementen is de algemene opvatting dat die taak de Algemene Rekenkamer toebehoort.

Afgelopen week heeft de Eerste Kamer met het aannemen van de Accountantswet geïntervenieerd in dit beschamende debat rondom de ADR. De wet verbiedt nu dat externe accountants adviesopdrachten uitvoeren bij hun cliënten.

De ADR zal de internal audits dus weer moeten overdragen aan de departementen.
Bovendien lijkt de Eerste Kamer met haar uitspraak de Algemene Rekenkamer impliciet tot extern accountant van de departementen te hebben benoemd.
Het heeft er alle schijn van dat de ADR weer geheel moeten worden opgeknipt.

Nieuwe visitekaartjes dus.


Arie Molenkamp, Den Haag.

Bovenstaande blog is (gedeeltelijk) geplaatst in het FD d.d. 29-12-2012

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie