17-07-2014
17-07-2014

CAE forum bijeenkomst

Op 30 juni jl. vond in een prettige ambiance de eerste Ronde Tafelbijeenkomst plaats van het recent opgezette CAE Forum. Het onderwerp van deze Ronde Tafel was: “Samenwerking van de Externe Accountant en de Internal Auditor: kans of bedreiging?”

Recent is de ISA 610 (“Using the work of Internal Auditors”) van kracht geworden die voorwaarden stelt waaronder de externe accountant kon steunen op het werk van de internal auditor. Daarnaast heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aangegeven geen voorstander te zijn van externe accountants die steunen op de werkzaamheden van de Internal Auditor. Eumedion heeft juist in haar reactie op een NBA consultatie aangegeven geen verbod te willen zien, daarbij refererend aan de waarborgen vanuit ISA 610. In tijden waarin veel Organisaties van Openbaar Belang (OOB) de samenwerking met de Externe Accountant opnieuw vorm kunnen geven, is dit thema zowel relevant als actueel.

Rondom dit thema ontstonden levendige discussies met vakgenoten in een private dining setting.

Het samenbrengen van een interessant gezelschap van een 20-tal hoofden Internal Audit in een prettige ambiance, het voeren van vakinhoudelijke discussies op CAE-level en het bieden van voldoende ruimte om te sparren; dat is wat wij als IIA Nederland ambiëren tijdens de Ronde Tafel bijeenkomsten van het CAE Forum. Op basis van de positieve reacties van onze tevreden deelnemers, kunnen we concluderen dat we daarin zijn geslaagd.

De volgende ronde tafel staat gepland op 10 september 2014.

Deelnemen aan de Ronde Tafel bijeenkomsten is voorbehouden aan leden van het CAE Forum.

Meer informatie over het CAE Forum is te verkrijgen via de IIA Event Manager, Annemiek van Raalten, annemiek.vanraalten@iia.nl of telefoon: 088-0037100.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie