Certificaat-uitreiking CIA en SVRO

14-07-2016

Op 6 juli 2016 vond bij ABN AMRO de uitreiking plaats van de CIA-diploma's en de SVRO-inschrijvingen. 18 IIA-leden mochten vol trots de mooie certificaten in ontvangst nemen die IIA Nederland voor deze bijeenkomst had laten maken.

John Bendermacher, voorzitter IIA Nederland, verwelkomde de aanwezigen en prees ze voor hun mooie prestaties. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om kort in te gaan op de herzieningsvoorstellen van de Monitoring Commissie Corporate Governance en de verwachte impact die deze zullen hebben op de internal audit-professie. Hij voorspelde de aanwezigen dat ze de Chief Audit Executives van de toekomst zijn en moedigde ze aan om als ambassadeurs actief te blijven binnen het IIA. Daarna reikte John de CIA-diploma's uit.

Namens het SVRO-bestuur sprak Marc Verberne de nieuw geregistreerde RO’s toe. Hij stond stil bij de RO-kwaliteitsaanduiding en het onderscheidende karakter ervan in vergelijking tot de RA en RE. Het zijn immers vooral de RO’s die als internal auditor de bedrijfsvoering vanuit een multidisciplinair perspectief beoordelen, steeds vaker inclusief cultuur en gedrag. Marc nodigde de CIA's en RO’s uit om de kwaliteit van de beroepsgroep hoog te houden en wenste hen daarbij veel succes.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie