Commissarissen overschatten hun kennis over digitalisering

03-04-2019

Uit onderzoek is gebleken dat er in de boardroom te weinig oog is voor de strategische potentie van digitalisering. Bestuurders en commissarissen zien vooral bedreigingen en weinig kansen. Verder ontbreekt het vaak aan inzicht en ervaring op dit terrein. En hoewel een ruime meerderheid van bestuurders aangeeft dat ICT erg belangrijk is voor hun organisatie, blijkt digitalisering vrijwel niet op strategisch niveau te worden behandeld. Dit staat in het onderzoeksrapport 'Nulmeting digitale transformatie in boardrooms in Nederland'.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Nationaal Register en Nederland ICT, in samenwerking met VNO-NCW. Het onderzoek is uitgevoerd bij besturen, directies, RvC’s en RvT’s van beursfondsen, mid-marketbedrijven en semipublieke organisaties om te onderzoeken hoe men aankijkt tegen en omgaat met actuele vraagstukken op het gebied van digitalisering. “We kunnen eigenlijk maar één algemene conclusie trekken naar aanleiding van de resultaten: de top is wel bezig met digitalisering, maar met een veel te beperkte blik”, aldus Lotte de Bruijn, directeur Nederland ICT.

Belang van ICT slechts gedeeltelijk erkend
Het goede nieuws uit het onderzoek is dat bijna 50% van de ondervraagden aangeeft dat ICT erg belangrijk is voor de corebusiness van hun eigen organisatie. Ruim een kwart dacht zelfs volledig afhankelijk te zijn van ICT. Na doorvraag bleek echter dat dit belang vooral werd gezien op operationeel niveau en veel minder op tactisch of strategisch niveau. “De afdeling IT wordt teveel aangekeken als het gaat over digitalisering. Maar digitalisering gaat zoveel verder dan het in gebruik nemen van bepaalde hard- of software. Het heeft invloed op je bedrijfsvoering, je strategische positie, je relatie met patiënten”, vertelt De Bruijn.

Kennis van ICT ontbreekt
Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid afhankelijk is van externe expertise op het gebied van digitalisering en dat bijna driekwart van de bestuurders zich zorgen maakt over het kennisniveau binnen de eigen organisatie. Olaf Smits van Waesberghe, directeur Nationaal Register: “Daarbij is opvallend dat de boardroom haar eigen digitale kennis overschat. Slechts 1% van de leden van het bestuur of de directie gaven namelijk aan dat deze kennis bij RvC/RvT leden zit, terwijl een kwart van deze RvC/RvT leden juist aangaf dat deze kennis wél bij hen zit.’’

Betekenis van digitale transformatie
Het kennisniveau klinkt door in de gehele digitale mindset van de organisaties. De Bruijn: “De digitale transformatie biedt enorme kansen en ik vind het schokkend dat uit het onderzoek blijkt dat veel directies nog steeds vooral de risico’s van digitalisering zien. Er zijn in iedere sector al goede praktijkvoorbeelden die bewijzen dat je door digitalisering méér kunt bereiken. Het is tijd dat bedrijven zien dat de digitale transformatie ook op hen positieve invloed heeft.

Bronnen:

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie