14-05-2009
14-05-2009

Congres Lessen uit de crisis - 10 juni 2009


Reserveer nu in uw agenda;

10 juni 2009

Congres

Koninklijk NIVRA , NIVRA-Nyenrode en DNB

Lessen uit de crisis

Het Tripartiete overleg nieuwe stijl

van re-actief naar pro-actief 

De financiële crisis is omgeslagen in een diepe economische recessie met volatiele markten. Herstel van vertrouwen in de financiële markten is nu dringend nodig. 

Vanuit de financiële sector willen instellingen, toezichthouders en accountants gezamenlijk een bijdrage leveren aan dat herstel van vertrouwen door het organiseren van een congres. Prominente sprekers zullen hun visie geven op de noodzakelijke voorwaarden om tot herstel te komen. Het tripartiete overleg zal een nieuwe impuls gegeven worden waarbij door een betere samenwerking tussen belanghebbenden in de financiële sector antwoorden gezocht worden op de volgende vragen:

  1. Welke maatschappelijke taak is weggelegd voor accountants in het signaleren en bestrijden van crisis situaties?
  2. wat zijn de verwachtingen van risicobeheer in een dynamische en onzekere omgeving? 
  3. hoe om te gaan met steeds wisselende risico’s in de omgeving en welke benadering is hier het meest geschikt voor?

Doelstelling
Het congres wil meningen en visies over het tripartiete overleg nieuwe stijl inventariseren om daardoor uitgangspunten en randvoorwaarden te formuleren om te komen tot een betere communicatie en afstemming van werkzaamheden (en bevindingen) tussen partijen betrokken bij financiële instellingen.

Inhoud
In het ochtendprogramma geven een aantal prominente sprekers, zoals Arnold Schilder, Henk Brouwer en Koos Timmermans hun visie op de herziene wijze van samenwerken, waarmee beoogd wordt een impuls te geven aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector. Arnold Schilder zal zijn visie vanuit zijn veelzijdige ervaringen als openbaar accountant, toezichthouder, maar vooral nu als voorman van de IAASB geven.

Henk Brouwer geeft zijn visie vanuit zijn nieuwe functie in de directie van DNB en tegen de achtergrond van de gebeurtenissen rond de kredietcrisis op modern risico georiënteerd toezicht.

Koos Timmermans zal vanuit zijn rol als Chief Risk Manager en lid van de Raad van Bestuur van ING groep zijn visie geven.

In de middag debatteren vertegenwoordigers van instellingen, DNB en accountantsorganisaties in break out sessies over de wijze waarop het overleg met banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen over de thema's, bevindingen etc. optimaal gestalte kan krijgen.

Klik hier voor het volledige dagprogramma.

Bestemd voor
Leidinggevenden en verantwoordelijken bij  financiële instellingen (bijvoorbeeld CFO’s, controllers,

Interne accountants), toezichthouders (AFM en DNB) en accountantspraktijken (partners en overig

(senior) management) die het tripartiete overleg nieuwe impulsen willen geven 

Voorzitter en keynote-sprekers

Dagvoorzitter en discussieleider:     Prof. dr. Tjeu Blommaert

Keynote-sprekers:                         Prof. dr. Arnold Schilder (voorzitter IAASB)
                                                    
drs. Henk Brouwer (directie DNB)
                                                    
drs. Koos Timmermans (RvB ING)

Datum:                                         10 juni 2009

Tijd:                                              9.30 uur tot 17.00 uur

Locatie:                                         Nivra-Nyenrode 
                                                    
Straatweg 25, 3621 BG  Breukelen

PE punten:                                     5 PE punten

Inschrijfgeld:                                 € 595,00

Inschrijven:                                   Inschrijven bij NIVRA-Nyenrode via
                                                    
www.nivra-nyenrode.nl

                                                                                                
Voor nadere informatie of vragen kunt u contact  opnemen met Nyenrode;
Mr. Marcel Schürmann
tel. 0346-29 58 58

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie