28-06-2010
28-06-2010

Contributie beroepsvereniging werknemers vanaf 2011 duurder voor werkgevers?

Nagenoeg alle werkgevers betalen voor hun werknemers de contributie van hun, al dan niet verplichte, beroepsvereniging. Denk bijvoorbeeld aan medici, advocaten, accountants, belastingadviseurs en architecten. Het lidmaatschap van de beroepsvereniging is voor deze beroepsgroepen onverbrekelijk verbonden met de werkzaamheden en is onmisbaar voor een goede uitoefening van de dienstbetrekking. Het zou dan ook logisch en terecht zijn als de contributie onder de nieuwe werkkostenregeling, die op 1 januari 2011 wordt ingevoerd, onbelast zou kunnen worden vergoed. Dat is echter niet het geval of is althans zeer onduidelijk. Dat betekent dat een werkgever die de contributie betaalt of vergoedt, het risico loopt daarover nog eens 80% loonbelasting te moeten afdragen. Indien werknemers de contributie voor hun rekening moeten nemen leidt dit tot indirect inkomensverlies.

Brief minister
De beroepsorganisaties Register Belastingadviseurs (RB), NOB, NIVRA, NOvAA, KNB, IIA, VRC, NOREA en ISACA vragen in een gezamenlijke brief aan de (demissionair) minister van Financiën om maatregelen te treffen, zodat de vergoeding van contributies ook in de nieuwe werkkostenregeling onbelast blijft, zonder dat de ruimte voor andere onbelaste vergoedingen voor de werkgever wordt beperkt.

Oproep aan alle beroepsorganisaties
Het RB raadt alle beroepsorganisaties, die hiermee te maken krijgen, aan om de minister duidelijkheid te vragen. Op de website www.rb.nl houdt het RB een dossier bij met het laatste nieuws rondom deze ontwikkeling. Beroepsorganisaties die geïnformeerd willen worden over de voortgang van dit initiatief of willen deelnemen kunnen een e-mail sturen naar: info@rb.nl.

Kwaliteit beroepsuitoefening
Vrije vergoeding van contributies voor lidmaatschappen van kwaliteitsbevorderende organisaties dient een breder maatschappelijk belang van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Beroepsorganisaties bieden kwaliteitswaarborgen in de sfeer van opleiding, permanente educatie, tuchtrechtspraak, geschillenregelingen en allerhande vormen van ondersteuning bij de beroepsuitoefening, waaronder belangenbehartiging.

Werkkostenregeling 2011
Op 1 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. Werkgevers kunnen door deze regeling tot maximaal 1,4% van het totale fiscale loon aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers betalen. Over het bedrag daarboven moeten werkgevers een eindheffing van 80% betalen.
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie