Corporate Governance Code 2016 positief ontvangen door beursondernemingen

02-02-2018

Eind januari 2018 overhandigde de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (“de Commissie”) haar vierde en tevens laatste rapport, aan Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Het rapport is opgesteld ter afsluiting van de zittingstermijn van de Commissie onder voorzitterschap van Jaap van Manen.

In dit slotdocument blikt de Commissie terug op de werkzaamheden die zij heeft verricht gedurende de afgelopen vier jaar en gaat het in op actuele corporate governance vraagstukken die nadere aandacht verdienen in de toekomst. 

De Commissie concludeert, op basis van een door SEO Economisch Onderzoek uitgevoerd onderzoek, dat beursondernemingen in grote mate rekenschap geven van de nieuwe elementen van de in 2016 herziene Code (“Code 2016”), zoals lange termijn waardecreatie, cultuur en aanpassingen in risicomanagement. Bovendien is in het boekjaar 2016 de Code 2008 door beursvennootschappen onverminderd goed nageleefd; de naleving bedraagt 99%. 

Het lijken met name lokaal genoteerde vennootschappen die in mindere mate voornemens stappen te gaan zetten voor wat betreft cultuur, diversiteit en het instellen van een interne auditfunctie. Via het slotdocument spreekt de Commissie deze vennootschappen erop aan om hier (meer) werk van te maken; door het inrichten van een IAF of door afdoende alternatieve maatregelen te treffen. Een goede governance is immers zowel voor de vennootschap zelf van belang als voor de reputatie van de Nederlandse beursvennootschappen in den brede.

De Commissie acht een interne auditfunctie als essentieel bij het beoordelen en controleren van het risicobeheersingssysteem van een onderneming. De Commissie heeft overigens wel een daling geconstateerd
van vennootschappen zonder een interne auditfunctie. In het boekjaar 2014 constateerde de Commissie dat
een aanzienlijk deel van de 75 vennootschappen die destijds hadden deelgenomen aan de survey nog geen
interne auditfunctie had, namelijk 41%. 

Jaap van Manen: “We hebben alle vertrouwen dat de Code 2016 verder gaat bijdragen aan de kwaliteit van en transparantie over corporate governance van beursvennootschappen. Daar waar het gaat om lange termijn waardecreatie dient ook het belang van aandeelhoudersbetrokkenheid niet uit het oog te worden verloren. Het zou dan ook goed zijn als er een bredere discussie op gang komt over de rol van aandeelhouders en hoe zij beursondernemingen kunnen faciliteren in hun streven naar lange termijn waardecreatie”.

Het volledige slotdocument is te lezen via de website van de Commissie, www.mccg.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie