Corruptie, werkzaamheden van de accountant

29-12-2016

De NBA heeft op 22 december 2016 de handreiking ‘Corruptie, werkzaamheden van de accountant’ gepubliceerd. Met deze handreiking krijgen accountants een handvat voor het inschatten van risico’s op en het herkennen van corruptie bij de controle van de jaarrekening.

Deze handreiking is primair bedoeld voor openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants die controleopdrachten op jaarrekeningen uitvoeren. De handreiking is echter ook te gebruiken, waar nodig aangepast, voor andere beoordelingsopdrachten, assurance-opdrachten, samenstellingsopdrachten of andersoortige opdrachten.

Bij corruptie gaat het om handelingen die verband houden met het doen van een gift of een belofte om de ander (onder meer een ambtenaar maar ook een privaatrechtelijke partij) te verleiden iets te doen of na te laten. Corruptie houdt vaak ook verband met vraagstukken op het gebied van belangenverstrengeling (bv vermenging van zakelijke en privébelangen).

De verantwoordelijkheid om te voldoen aan wet- en regelgeving ligt primair bij het management en de met governance belaste personen. Daarbij hoort ook het voldoen aan wet- en regelgeving die corruptie tegengaat. In de situatie waarbij een organisatie wordt geconfronteerd met grote risico’s op het gebied van corruptie, kan het management richtlijnen uitvaardigen (zoals gedragscodes of contractvoorwaarden met agenten) om corruptie en mogelijk daaruit voortvloeiende strafrechtelijke vervolging en reputatieschade te voorkomen.

Met de NBA-handreiking 1137: ‘Corruptie, werkzaamheden van de accountant’ krijgen accountants een handvat voor het inschatten van risico’s op en het herkennen van corruptie bij de controle van de jaarrekening.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie