Cultuur & Gedrag op de IAF/AC-agenda

18-11-2019

Meer succes met soft controls

In welke mate doen Internal Auditfuncties (IAF) onderzoek naar cultuur & gedrag? En wat voor soort onderzoeken zijn dat? In welke mate komen cultuur & gedrag aan de orde in het overleg tussen de IAF en de Auditcommissie (AC)? En welke ambities heeft men op dat vlak? Deze en andere vragen worden beantwoord in het onderzoeksrapport ‘Meer succes met soft controls’  dat in opdracht van IIA Nederland en NBA LIO tot stand is gekomen.

Het rapport biedt een inzichtelijk kader en concrete aanbevelingen en vormt een handige benchmark en basis om de eigen situatie en ambities te bepalen en daar als auditfunctie over in gesprek te gaan met bestuur en RvC/AC. Diverse belangrijke inzichten en handvatten worden stapsgewijs uitgewerkt en in een afsluitend hoofdstuk overzichtelijk samengevat.

Opvallende conclusies uit het onderzoek zijn dat veel IAF’s meer aandacht voor cultuur & gedrag willen, dat de IAF de belangrijkste interne leverancier van daaraan gerelateerd onderzoek is en dat de RvC/AC als een belangrijke sponsor wordt gezien. Maar ook dat de CAE daarvoor wel zelf het initiatief moet nemen en “de boer op moet”.

Onderzoekers Peter W. Bos, Johan Scheffe en Heiko van der Wijk hebben op basis van een vernieuwend en inzichtelijk theoretisch kader een enquête uitgevoerd onder 30 Chief Audit Executives (CAE’s). De resultaten daarvan zijn besproken met vier ervaren commissarissen. Tot slot is het totaalbeeld in een roundtable gespiegeld met deelnemende CAE’s.

Download ‘Meer succes met soft controls’

Het rapport is ook in hard copy op te vragen. Stuur daarvoor een e-mail met je adresgegevens naar iia@iia.nl.

Slidepack met praatplaten

In aanvulling op het rapport is tevens een slidepack verschenen. Deze is gebruikt tijdens de Professional Practice-day. De powerpoint is geschikt om te  gebruiken als samenvatting en om de “praatplaten” te gebruiken om de eigen ambities te bepalen en daarover in gesprek te gaan met Bestuur en RvC/AC.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie