24-07-2014
24-07-2014

De opkomst van de internal audit functie

De PAS community is in opkomst binnen het IIA. Maar in hoeverre verhoudt PAS zich tot de andere groepen binnen het IIA? De missie van IIA is om het beroep en het vak internal audit in Nederland te ontwikkelen, te promoten en te ondersteunen bij een succesvolle invulling van de internal auditfunctie. De hoofdtaken van het IIA bestaan uit het profileren van het vak, kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging en het delen van kennis.

Deze vier hoofdtaken zijn van toepassing op iedere Internal Audit Functie (IAF), maar in het specifiek geldt dit voor de beginnende en kleinere auditdiensten. Immers in vele branches en sectoren is de IAF in opkomst.

Uit onze analyse blijkt echter dat een significant deel van de beursgenoteerde organisaties geen of een kleine IAF hebben. Of dat een deel van de verzekeraars ondanks Solvency II, en gemeentes ondanks art 213a Gemeentewet, nog steeds geen IAF hebben. Dit zijn vaak de kleinere verzekeraars en gemeenten.

Een totaal andere branche is die van de ROC’s in Nederland, waarbij van de 43 het aantal IAF’s op één hand te tellen is. Interessant is om te onderzoeken waarom een paar ROC’s de toevoegde waarde zien van een IAF en anderen blijkbaar niet.

Dit geldt ook voor andere sectoren zoals bouwbedrijven, zorginstellingen, woningcorporaties en andere financiële instellingen zoals trustkantoren.

Uiteraard is er een causale relatie tussen de grootte van een organisatie en de aanwezigheid van een IAF, maar deze relatie gaat niet altijd op. Waarom de een wel, en de ander niet? Ondanks deze cijfers, zien we als IIA en PAS juist dit als een kans en uitdaging. Een kans om het bestaansrecht van de interne onderzoek- en signaleringsfunctie binnen organisaties aan te tonen. Een uitdaging om als beroepsvereniging en commissie de toegevoegde waarde en advocacy van internal audit binnen alle sectoren en branches verder te vergroten.

Binnen de PAS commissie hebben we weer aantal mooie activiteiten in petto.
  • Eén daarvan is het periodiek uitbrengen van de PAS nieuwsbrief, waarvan dit de eerste is.
  • Een ander zijn de drie PAS events die gepland staand voor het 2e helft van het jaar, waarin de PAS conferentie op donderdag 20 november het grootste event voor PAS gaat worden. Thema wordt: dat is PAS toegevoegde waarde!

  • Huck Chuah
    IIA bestuurslid, o.a. verantwoordelijk voor IIA Academy en PAS


Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie