Deadline PE-registratie voor RO's

08-03-2018

RO’s, zorg dat je aan de PE-verplichting voldoet en denk aan de PE-registratie over 2017: Je hebt nog tot en met 31 maart 2018 om de punten over afgelopen jaar te registeren.

Registreer je PE punten

Jaarlijks wordt gecontroleerd op de registratie van voldoende PE-punten. Een aantal RO's wordt gevraagd de behaalde PE-punten te specificeren en met bewijsmateriaal te onderbouwen. De resultaten hiervan worden gepubliceerd. RO's die niet voldoen aan de verplichting omtrent Permanente Educatie, worden in de gelegenheid gesteld dit binnen een redelijke termijn te corrigeren met een aanvullende PE-verplichting. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, kan het bestuur disciplinaire maatregelen treffen, wat onder andere kan leiden tot het intrekken van het recht om de RO-titel te voeren.

Alle details staan vermeld in het Reglement Permanente Educatie Register Operational Auditors

Registratie voor de internationale IIA Certificaten (CIA, CPA, CCSA, CFSA, CRMA) dient rechtstreeks te geschieden in het CCMS systeem op de website van IIA Global. De uitgebreide handleiding CCMS-systeem als pdf.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie