DNB beoordelingskader voor auditfunctie bij trustkantoren

26-01-2017

In 2016 heeft DNB een themaonderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de auditfunctie bij trustkantoren. Uit het themaonderzoek van DNB blijkt dat de uitoefening van de auditfunctie bij trustkantoren nog onvoldoende effectief is.

In het kader van de integere bedrijfsvoering is een trustkantoor met ingang van 1 januari 2015 verplicht om zorg te dragen dat op onafhankelijke en effectieve wijze een auditfunctie wordt uitgeoefend.

Om de trustsector enige handvatten te bieden om de effectieve uitoefening van de auditfunctie te verbeteren, publiceert DNB haar beoordelingskader. Met dit beoordelingskader geeft DNB aan hoe een trustkantoor op een juiste wijze invulling kan geven aan de open norm ‘onafhankelijk en effectief’, zoals gesteld in de Rib Wtt 2014. 

Voor de invulling van deze open normen is onder andere gebruik gemaakt van diverse standaarden uit het International Professional Practices Framework (IPPF) van het IIA en het document ‘Effectiviteitsmeting Internal Auditfunctie – Praktische handvatten voor internal auditors’ van IIA Nederland.

Zowel DNB als het IIA hanteren het begrip (internal) auditfunctie. Het IIA kijkt vanuit een bredere, meer inhoudelijke invalshoek naar opzet, bestaan en werking van de internal auditfunctie en hanteert daarbij het IPPF als normenkader. In haar rol als toezichthouder op de trustsector sluit DNB in de uitwerking van haar beoordelingskader zoveel mogelijk aan bij het gestelde in de Rib Wtt 2014 en heeft in haar beoordeling alleen naar opzet en bestaan van de auditfunctie van trustkantoren gekeken. 

Download DNB beoordelingskader voor de auditfunctie bij trustkantoren

Wilt u een hardcopy van Effectiviteitsmeting Internal Auditfunctie (of Measuring the Effectiveness of the Internal Audit Function) ontvangen, stuur dan een mail naar iia@iia.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Postbus 22657
1100 DD Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie