24-08-2010
24-08-2010

DNB kritisch op accountant en actuarissen

Accountants en actuarissen hebben in een aantal gevallen onvoldoende tegenwicht geboden aan pensioenfondsbestuurders door onder meer steun te verlenen aan onjuiste waarderingen van beleggingen.
Dat zegt Joanne Kellermann, directielid van de Nederlandsche Bank (DNB) en verantwoordelijk voor de Nederlandse pensioenfondsen, in een interview met deze krant. Zij vindt dat pensioenbestuurders minder afhankelijk moeten worden van hun adviseurs. Ook moet het kennisniveau van de bestuurders verder omhoog.

De DNB-bestuurder wijt een deel van de ontstane problemen bij de pensioenfondsen aan de rol van de ingehuurde actuarissen en accountants. 'Zij gingen soms akkoord met onjuiste waarderingen van bepaalde illiquide beleggingen en het hebben van hoge concentraties van bepaalde effecten. Maar deze adviseurs zijn het geweten van de pensioenbestuurders. Wij spreken ze hier hard op aan.'

Afboeking op leningen
Kellermann noemt geen voorbeelden of aantallen, maar gedacht kan worden aan de afboeking die metaalfonds PME vorig jaar heeft moeten doen op leningen aan verzekeraars. De waarde van deze beleggingen, 15% van het vermogen, werden na ingrijpen van DNB met een aantal procentpunten verlaagd.
Vorige week dinsdag besloot minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken op advies van DNB dat veertien pensioenfondsen al per 1 januari 2011 tot korting van rechten en uitkeringen van pensioenspaarders en gepensioneerden moeten overgaan wanneer zij niet snel met alternatieven komen. Hiermee vervalt het uitstel waarbij er niet eerder dan 1 april 2012 hoefde te worden gekort en dat vorig jaar aan de ruim 300 fondsen in onderdekking werd verleend.

Risico's niet onderkend
Volgens de DNB-bestuurder nam een groot aantal pensioenfondsen te veel risico's, en waren deze onvoldoende correct geprijsd. 'De besturen hebben de risico's vaak niet onderkend en zijn in producten gestapt die ze niet altijd doorgrondden. Ze staan hierin overigens niet alleen', zegt Kellermann verwijzend naar de banken.
'We hameren er al een paar jaar op dat de pensioenfondsbesturen hun deskundigheid opvoeren, maar het gaat te langzaam. De pensioenwereld is gericht op de lange termijn en blinkt niet uit in snelheid van handelen.'

Geheimhouding
Kellermann stelt dat het niet haar opzet is dat alle pensioenfondsen uit professionele beleggers bestaan, 'maar ze moeten hun bestuurlijke model zo inrichten dat ze meer tegenspraak kunnen bieden aan beleggers en adviseurs. Dit proces ontwikkelt zich in de goede richting, maar gaat nog veel te langzaam.'
Pensioenfondsbestuurders en Kamerleden hebben er kritiek op dat DNB en Sociale Zaken de afgelopen week veel onrust hebben gezaaid door geen namen bekend te maken van de fondsen die mogelijk worden getroffen. 'Wij zijn gehouden aan geheimhouding', zegt Kellermann. 'Het is de verantwoordelijkheid van de besturen zelf om dit snel te doen.'
Vrijdagavond bleek dat een aantal fondsen de kaarten nog tegen de borst houdt. DNB en de Autoriteit Financiële Markten riepen samen de fondsen op om zo snel mogelijk openheid te geven.

Bron: FD.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie