Doe als auditor mee aan commissarissen benchmarkonderzoek

29-08-2019

Gezocht: internal auditors die zich breder willen verdiepen in governanceverhoudingen binnen een/hun organisatie en het interessant vinden deel te nemen aan de 11e editie van het jaarlijkse commissarissen benchmarkonderzoek van Board in Balance.

Het onderzoek richt zich op de governance van organisaties in verschillende sectoren en focust vooral op de rol van de commissaris hierin. Het doel van het onderzoek is om zaken bespreekbaar te maken, ideeën aan te reiken en discussie te stimuleren. Discussie tussen betrokkenen in het governanceveld uit die verschillende sectoren, maar ook zeker discussie tussen de Raad van Commissarissen (RvC) en Raad van Bestuur (RvB) binnen één organisatie, bijvoorbeeld over de rol van de internal auditor in de organisatie. Het onderzoek beoogt hiermee een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de governance in het algemeen en die van het commissariaat in het bijzonder.

In het onderzoek van dit jaar wordt u onder andere uw mening gevraagd over wat u vindt van het belang van verschillende soorten risico’s voor uw organisatie en of u vindt dat de internal auditor of de externe accountant daar een uitspraak over moet doen. En hoe kijkt u aan tegen de aanpak bij samenwerkingen of fusies? Verder zijn we ook benieuwd naar uw mening over de de samenwerking tussen de RvC of Raad van Toezicht (RvT) en de RvB, informatievoorziening aan de RvC/RvT ende rol en de taken van de voorzitter van de RvC/RvT.

Hoe kunt u deelnemen?

Door middel van een online enquête of door middel van een persoonlijk interview, tot en met 27 september.

Als u wilt deelnemen via de online vragenlijst, vul dan uw emailadres in op de volgende website: Commissarissen Benchmarkonderzoek 2019. Binnen 24 uur ontvangt u van ons een link waarmee u het onderzoek kunt starten. 

Als u wilt deelnemen via een persoonlijk interview, stuur dan uw contactgege­vens naar Dirk Jaap Klaassen (dirk-jaap.klaassen@boardinbalance.com). Wij nemen dan contact met u op voor een afspraak voor een persoonlijk interview.

Uiteraard wordt het onderzoek uitgevoerd op basis van anonimiteit. Resultaten zijn niet te herleiden naar de afzonderlijke respondenten.

Wat krijg je ervoor terug?

  • Stof tot nadenken en voer voor (interne) discussie.
  • Het reguliere publieksrapport, naar wens digitaal of hardcopy, toegestuurd.
  • Verder worden een aantal besloten discussiebijeenkomsten georganiseerd waar de resultaten worden besproken.
  • Door Board in Balance worden bovendien een aantal gratis persoonlijke feedbacks beschikbaar gesteld. Uw antwoorden worden dan vergeleken met de betrokken benchmark en met u besproken.

Wie doet het onderzoek?

Board in Balance is de onafhankelijke organisatie die het onderzoek vormgeeft en uitvoert, mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Grant Thornton en co-sponsor Integrationpeople.nl. Dit jaar heeft Board in Balance in samenwerking met IIA Nederland onderzoek gedaan naar de verhouding tussen RvC en en de internal auditor. Uit het onderzoeksrapport 'Internal auditor en RvC: waarheen?' kwam onder meer naar voren dat de functie binnen veel organisaties nog niet is uitgekristalliseerd, maar ook dat veel contact tussen de RvC de internal auditor zich vaak beperkt tot de auditcommissie, terwijl een belangrijk discussiepunt is of de auditor niet meer contact met de gehele RvC zou moeten hebben.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie