Doet de uitgebreide controleverklaring wat die moet doen?

03-04-2019

Op de website van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) zijn vorige maand vele onderzoeksrapporten verschenen over de effectiviteit van de uitgebreide controleverklaring. Zeggen die allemaal hetzelfde?

Met de uitgebreide controleverklaring beoogt de accountant de lezer van de jaarrekening meer inzicht te geven over de belangrijkste elementen van zijn jaarrekeningcontrole. De leesbaarheid via structurering van de kernpunten (risico’s, controlebenadering en conclusies/observaties) en de specifiek op de onderneming betrekking hebbende kernpunten geven invulling aan de maatschappelijke verantwoording van de accountant.

Ontwikkelingen in de kernpunten van de uitgebreide controleverklaring

De uitgebreide controleverklaring – een uniform maatkostuum

Kernpunten van de controle en de transparantie erover in bestuursverslag, verslag van de raad van commissarissen en de jaarrekening

De waarderelevantie van kernpunten in de controleverklaring voor de kapitaalmarkten

Materialiteit in de uitgebreide controleverklaring bij beursvennootschappen

Het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) is sinds maart 2018 in 'open access' voor iedereen vrij toegankelijk. Het MAB is het enige Nederlandstalige academische Open Access tijdschrift over nieuwe ontwikkelingen binnen de accountancy, bedrijfseconomie en daaraan verwante kennisgebieden. (Lees meer: MAB nu gratis toegankelijk.)

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie