Drie jaar Internal Audit Innovation Award 1/3

12-07-2018

Hoe creëer je een meerwaarde (voor jezelf en/of je team) door een innovatieve aanpak? Protiviti en IIA organiseren dit jaar voor de vierde keer de Internal Audit Innovation Award. Deze award is in het leven geroepen vanuit de ambitie om internal audit als vakgebied verder te helpen.

Ook jij kunt meedoen. Heb jij in het afgelopen jaar (met jouw team) iets nieuws bedacht en/of gerealiseerd, waarvan je denkt “daar hebben andere Audit afdelingen ook iets aan”? Doe dan mee en deel de innovaties waar je trots op bent. Jouw innovaties die ons vak verder helpen! Stuur jouw idee in of nomineer een van je collega's vóór maandag 29 oktober naar IA.Innovation@protiviti.nl.

De inzendingen voor de Internal Audit Innovation Award 2018 worden gepresenteerd aan de jury en belangstellenden tijdens een roundtable op donderdag 15 november bij Protiviti. Op maandag 10 december is de uitreiking van de award bij de ALV van IIA Nederland.

In deze interviewreeks kijken we hoe het is verlopen met de winnaars en de innovaties van voorgaande jaren.
 

Eerdere winnaars

Margot Hovestad en Joop Winterink van coöperatie VGZ waren de winnaars in 2016. Zij introduceerden een Strategisch Alignment Onderzoek waarin iedere medewerker wordt uitgenodigd zijn/haar persoonlijke mening te geven over de strategie.

Giulio Ockels en Peter Hartog van de SVB wonnen de award in 2015 met 'De Kwantitatieve Analyse', die het mogelijk maakt om -onder bepaalde condities- met een hoge mate van betrouwbaarheid vast te stellen of mogelijke oorzaken daadwerkelijk gerelateerd zijn aan problemen, én of controls daadwerkelijk gerelateerd zijn aan het realiseren van doelen.

Brigitte de Vries van Staedion was de winnares van 2014. Zij toonde, als eenpitter, aan hoe een procesaudit in de vorm van een processimulatie (waarin elementen van gaming zijn verwerkt) kan worden uitgevoerd. (Interview met Brigitte).
 

Giulio Ockels en Peter Hartog – De Kwantitatieve Analyse

Waarom hebben jullie toentertijd besloten om je in te schrijven voor de Innovation Award?
"Omdat we een naar onze mening zinvolle en meer objectieve en betrouwbare manier hadden gebruikt voor het onderzoeken van causale relaties. We vonden dat deze breder verspreid moest worden. Deze is zowel bruikbaar voor oorzaakanalyses als voor het meten van de effecten van maatregelen.

Vaak baseren we ons in auditland op relatief ‘zachte’ ofwel subjectieve informatie als het gaat om het vaststellen van causale relaties. Er wordt gevraagd naar de meningen van betrokken deskundigen, bijvoorbeeld door het bespreken van de vijf ‘why’s’. Daarmee krijg je een beeld van een geïnterviewde (waarom hij iets wel of niet deed). Maar veel onderzoek uit psychologie, naar biases, leert ons dat mensen vaak niet zo goed weten waarom ze iets doen, en, emotioneel gedreven gedrag vaak op een rationele manier gaan verklaren (ik had ruzie thuis, ben slecht opgestaan, had er helemaal geen zin in, etc). Kortom, de huidige manieren van het trekken van conclusies over relaties (en of dit een relatie is met een oorzaak of een consequentie (effect) maakt dan eigenlijk niet uit) kan nog wel een stukje beter in auditland.

Daarnaast vonden wij het ook belangrijk om de case, waarin we onze analyse van oorzaken en effecten hadden toegepast, te benoemen. Dit was het effect van een cultuurveranderprogramma op de daadwerkelijke cultuurverandering. Daarmee wilden we aangeven dat ook soft controls ‘hard’ zijn te meten."

Wat is er met jullie innovatie gebeurd?
"We passen het zelf nog met enig regelmaat toe bij de SVB. Bijvoorbeeld bij een audit op het integriteitsmanagement systeem. Daarbij was de vraag welke maatregelen binnen dit systeem het meeste effect hebben en hoe deze maatregelen functioneren. De maatregelen die niet goed functioneren, maar wel veel effect hebben zijn de maatregelen waarop je als management zou willen inzetten. Daarmee lever je als auditor een mooie (en onderbouwde) toegevoegde waarde."

Wat heeft het winnen van de Innovation Award jullie (of jullie organisatie) gebracht?
"Natuurlijk een beetje trots. Daarbij de erkenning dat er meer mogelijk is met statistische analyses, ook op het gebied van soft controls. Overigens merken we wel dat dit voor veel IAF's nog een 'bridge too far' is, wat op zich jammer is.

Er gelden voor  dergelijke analyses wel twee kanttekeningen: 1. Om deze analyse daadwerkelijk te kunnen doen, heb je een auditobject nodig wat zich hiervoor leent. In het kort houdt dit in dat je binnen het object veel casussen hebt die je met elkaar kunt vergelijken. Denk bijvoorbeeld aan verschillende afdelingen of projectteams. 2. – In de praktijk het meest lastige – je hebt al snel best veel kennis van statistische analyses nodig om de analyses goed te kunnen doen. Weliswaar is dit vaak statistiek wat aan veel universiteiten in de bachelor of master wordt gedoceerd, maar zodra een starter aan de slag gaat bij een IAF wordt  vaak toch eerst verwacht dat hij/zij ‘het vak’ leert en pas daarna met eigen inbreng komt. We zouden ervoor willen pleiten dat deze starters meer ruimte krijgen om te experimenteren met de kennis die ze vanuit hun opleiding meenemen zodat IAF's hier de vruchten van kunnen plukken."

Welke onderwerpen binnen het vakgebied zouden eens vernieuwd moeten worden?
"In sociale / gedragswetenschappen is de kwantitatieve onderzoeksmethode de meest gangbare. Als IAF’s daadwerkelijk een volgende stap willen zetten in het auditen / meten van soft controls, zouden ze hier meer kennis in moeten opbouwen. Overigens zit in deze kwantitatieve onderzoeksmethode het analyseren van oorzaken (van problemen) en van effecten (van maatregelen) verweven, dus dat pak je dan gelijk mee.

Daarbij geldt dat in deze wetenschappen al decennia kennis is ontwikkeld over hoe je 'latente variabelen', (waartoe soft controls behoren), kunt meten; kennis die vaak is uitgewerkt in modellen en uitgewerkte vragenlijsten. Maak hier gebruik van!"

Welke bedrijven vind je dat er op dit moment vernieuwend bezig zijn met het vak?
Giulio: "Ik heb onlangs een interessante presentatie gezien van IKEA. Ik was wel onder de indruk van het 'out of the box' denken van de auditors daar. Ze laten zien hoe je met een redelijk pragmatische insteek ontzettend veel meerwaarde kunt creëren voor je organisatie. Prachtig!"

Peter: “Dat gevoel had ik bij de presentatie van Ralph Daals, Group Chief Auditor van RSA Insurance, op het IIA Congres: ‘Reinventing IA and changing our mindset’, waarin hij een moderne inrichting van de IAF beschrijft met veel aandacht voor de ‘high performance culture’ en het op agile gebaseerde ‘talent & delivery model’, daarbij gebruik makend van de ervaringen van (o.a.) Google en Spotify."

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie