ESAA Incubator on Audit research

22-02-2018

De Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) heeft met steun van IIA Nederland het ‘Incubator program on Internal Audit research’ opgestart. Dit programma zorgt dat internal auditors een wetenschappelijk deelonderzoek kunnen verrichten dat een opmaat kan vormen voor een verder promotietraject.

Veel gekwalificeerde internal auditprofessionals lopen rond met de sluimerende wens om promotieonderzoek te doen en de internal audit professie zo van de benodigde reflectie en academische verdieping te voorzien. De stap naar een omvangrijk en intensief promotietraject is voor velen echter te groot.

Een dergelijke stap brengt immers veel onzekerheid en vragen met zich mee, zoals: ‘Kan ik onderzoek inpassen in mijn werk- en privésituatie?’, ‘Ben ik voldoende intrinsiek gedreven en in staat om onderzoek te verrichten met de vereiste intensiteit en kwaliteit gedurende een lange periode?’, ‘Hoe ga ik om met obstakels die inherent zijn aan het presenteren en publiceren van praktijk gericht wetenschappelijk onderzoek?’. 

De beste manier om antwoord te vinden op deze vragen en onderzekerheden weg te nemen, is door gedurende een afgebakende periode, onder begeleiding, een afgebakend wetenschappelijk deelonderzoek te verrichten dat een opmaat kan vormen voor een verder promotietraject en dat op zichzelf al een herkenbare en waardevolle onderzoeksprestatie vormt, uitmondend in een tijdschriftpublicatie.

De ESAA heeft voor deze twijfelende internal auditprofessionals een onderwijscurriculum ontwikkeld met bijzondere eigenschappen, onder de naam ‘Incubator program on Internal Audit research’. Het eerste programma is inmiddels van start gegaan met zes zeer gemotiveerde internal auditors. Het wetenschappelijk team van ESAA IAA/ITAA bestaat onder meer uit dr. Arno Nuijten RE CISA CIA, dr. Nick Benschop en Prof.dr. Mark van Twist. 

IIA Nederland heeft besloten dit mooie iniatief van de ESAA financieel te ondersteunen. Eén van de doelstellingen van het Instituut van Internal Auditors Nederland is immers om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van internal auditors te bevorderen. Daartoe wil ze haar leden en geintereseerden in het vakgebied laten profiteren van nieuwe wetenschappelijke inzichten en publicaties op het gebied van Internal Auditing.

Neem voor meer informatie contact op met Arno Nuijten via nuijten@ese.eur.nl.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie