Eumedion: Toename IAF's

20-07-2018

Eumedion heeft haar jaarlijkse evaluatie van het AVA-seizoen uitgevoerd. Daarin heeft zij ook gekeken naar de rol van de externe accountant en de internal auditfunctie, als onderdeel van de nieuwe Corporate Goverance Code.

Eumedion heeft hierin een toename van het aantal (eigen danwel uitbesteedde) IAF’s geconstateerd, deels als gevolg van de nieuwe Code. Ook is gebleken dat in de jaarverslagen meer aandacht wordt besteed aan de kernwaarden en cultuur. Tevens wordt ingegaan op de ontwikkelingen van een aantal belangrijke aspecten van de governance.

Aan de oproep van Eumedion aan de externe accountant om aandacht te geven aan de kwaliteit en effectiviteit van het internal control framework wordt voorzichtig gehoor gegeven.

Lees: Eumedion-evaluatie AVA-seizoen 2018

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie