25-08-2011
25-08-2011

Evaluatie gemeentelijke en provinciale rekenkamers

Minister Donner heeft het functioneren van gemeentelijke en provinciale rekenkamer(commissie)s laten evalueren door Berenschot. Het rapport is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Een greep uit de onderzochte aspecten:
  • Hoe zijn de gemeentelijke en provinciale rekenkamer(commissie)s gepositioneerd en samengesteld?
  • Is er sprake van overlap tussen onderzoeken van de rekenkamer die verband houden met rechtmatigheid en het onderzoek dat door de accountant wordt gedaan?
  • Voldoen de rekenkameronderzoeken aan de kwaliteitseisen van zorgvuldigheid, objectiviteit, onderbouwing, consistentie, bruikbaarheid, onafhankelijkheid, doelmatigheid en controleerbaarheid?
  • Wat is de impact van het onderzoek (worden de aanbevelingen opgevolgd)?
  • Hoe bezien rekenkamercommissies hun functioneren
  • Worden de doelstellingen van de rekenkamer(commissie)s behaald (komen de veronderstellingen van de regering uit)?
  • Versterkt het instrument van rekenkamer(commissie)s de positie van de raad ten aanzien van zijn controlerende functie?
  • Groeit de aandacht en het belang van doelmatigheid en doeltreffendheid als gevolg van de rekenkamer(commissie)?
  • Kan de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het bestuur door middel van rekenkameronderzoek op een adequate manier worden onderzocht?
Het rapport geeft een goed leesbaar en boeiend inzicht in de verwachtingen van leden van gemeenteraden en provinciale staten, en de mate waarin de rekenkamers daaraan tegemoetkomen, alsmede de effectiviteit van de rekenkamers.

Lees het rapport

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie