11-12-2008
11-12-2008

Frijns neemt aanbevelingen IIA over

De commissie Frijns heeft in zeer belangrijke mate rekening gehouden met de reactie van het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) in de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code.

Op 10 december 2008 presenteerde de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Commissie Frijns) de nieuwe Nederlandse corporate governance code. De aanbevelingen van IIA zijn in belangrijke mate overgenomen.

De commissie licht dit als volgt toe:

In de reacties op de consultatie is ervoor gepleit de rol van de interne audit functie nadrukkelijker in de Code tot uitdrukking te brengen. In de gedachtegang van de Commissie heeft in beginsel iedere beursvennootschap een interne auditor op grond van best practice bepaling V.3.1. De Commissie heeft principe V.3 aangepast om ondubbelzinnig vast te stellen dat de interne auditor functioneert onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

In de opvatting van de Commissie moet worden voorkómen dat de interne auditor wordt beschouwd als een buitenstaander in het eigen bedrijf. De (voorzitter van de) auditcommissie draagt zorg voor de communicatie tussen de auditcommissie en de interne auditor. Dit blijkt uit de best practice bepalingen V.3.1 en III.5.4. Daarnaast is in een nieuwe best practice bepaling V.3.2 expliciet gemaakt dat de interne auditor in het kader van zijn taakvervulling toegang heeft tot de externe accountant en de voorzitter van de audit commissie. De Commissie heeft in haar nalevingsrapportages geconstateerd dat met name lokale beursvennootschappen geen interne audit functie hebben.

De Commissie heeft daarom in V.3.3 bepaald dat indien een interne audit functie ontbreekt, de auditcommissie jaarlijks evalueert of er behoefte bestaat aan een interne auditor. De raad van commissarissen doet hierover, op voorstel van de auditcommissie, een aanbeveling aan het bestuur en neemt deze op in het verslag van de raad van commissarissen.

Ten slotte is naar aanleiding van de reacties op de consultatie de term ’interne accountant’ vervangen door ’interne auditor’.

Met name hoofdstuk V.3 is relevant voor internal auditors.

De tekst hiervan in de nieuwe code is als volgt:

V.3 Interne audit functie
Principe De interne auditor functioneert onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
Best practice bepaling
V.3.1 De externe accountant en de auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van
het werkplan van de interne auditor. Zij nemen ook kennis van de bevindingen van de
interne auditor.
V.3.2 De interne auditor heeft toegang tot de externe accountant en tot de voorzitter van de
auditcommissie.
V.3.3 Indien een interne audit functie ontbreekt, evalueert de auditcommissie jaarlijks of er
behoefte bestaat aan een interne auditor. Aan de hand van deze evaluatie doet de
raad van commissarissen hierover, op voorstel van de auditcommissie, een
aanbeveling aan het bestuur en neemt deze op in het verslag van de raad van
commissarissen.

De volledige geactualiseerde corporate governance code vindt u hier
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie