01-10-2009
01-10-2009

Fusie NIVRA en NOvAA krijgt vorm

De besturen van NOvAA en NIVRA, de beroepsorganisaties van accountants, hebben de uitgangspunten vastgesteld voor hun voorgenomen fusie. Aan de leden van beide organisaties is een concept-fusiedocument gepresenteerd, waarin de structuur van een nieuwe beroepsorganisatie wordt weergegeven. Leden kunnen commentaar op het concept geven. Door de fusie ontstaat een brede Publiekrechtelijke Beroepsorganisatie (PBO) van ruim 20.000 accountants; 14.000 NIVRA-leden en 6.500 NOvAA-leden.

Het concept-fusievoorstel is het resultaat van besprekingen die beide organisaties de afgelopen periode hebben gevoerd, nadat de voorzitters van NIVRA en NOvAA in november 2008 een intentieverklaring tot fusie ondertekenden.
Uitgangspunt voor de fusie is dat beide bestaande accountantstitels (RA en AA) naast elkaar blijven bestaan. Ook het pluriforme karakter van de huidige organisaties blijft behouden. Om de verschillende ledengroepen (openbaar accountants, interne en overheidsaccountants, accountants in business en niet-actieve leden) goed te kunnen faciliteren is gekozen voor een organisatiestructuur waarin wordt gewerkt met ledengroepen.

Het bestuur van de nieuwe organisatie telt 13 leden; 5 AA-accountants en 8 RA-accountants. De samenstelling van het bestuur biedt een evenwichtige vertegenwoordiging van de actieve ledengroepen.

De nieuwe organisatie zal worden gehuisvest in het huidige NIVRA-kantoor in Amsterdam en krijgt een tweehoofdige directie, bestaande uit mr. Anne-Marike van Arkel (algemeen directeur) en drs. Berry Wammes (directeur). Beide benoemingen worden nog voorgelegd voor advies aan beide ondernemingsraden.

In oktober zal een brede consultatie van de conceptvoorstellen onder NIVRA- en NOvAA-leden plaatsvinden en worden de ondernemingsraden van NIVRA en NOvAA geraadpleegd. Onderdeel van de OR-adviesaanvraag is een sociaal plan voor de medewerkers van beide bureau-organisaties.

Na de consultatieronde zal een definitief fusievoorstel worden opgesteld, dat in gelijktijdige ledenvergaderingen van beide organisaties medio december zal worden besproken.
Wanneer de leden van beide beroepsorganisaties zich positief uitspreken over het fusievoorstel zal een verzoek tot wetswijziging bij het ministerie van Financiën worden ingediend. De fusie vindt formeel pas plaats wanneer beide bestaande accountantswetten zijn samengevoegd tot één nieuwe wet.

In overleg met het ministerie van Financiën willen NIVRA en NOvAA al in 2010 van start gaan met de integratie van onderdelen van beide organisaties.
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie