Gemeente Rotterdam wint Protiviti Internal Audit Innovation Award 2020

13-11-2020

Zoals vrijwel alles dit jaar, vond ook de zesde editie van de Protiviti Internal Audit Innovation Award online plaats. De beleving en spanning was er niet minder om. Vijf internal audit afdelingen presenteerden hun internal audit innovatie. Het was Gemeente Rotterdam die de jury het meest overtuigde.

Gemeente Rotterdam dook in het auditen van complexe projecten. Hiertoe ontwikkelden zij een complexiteitsscan en vertaalden ze de auditbenadering in 11 uitgangspunten, geïnspireerd op de succesvolle projectbenadering in de film Oceans 11. Bijzonder in de aanpak is de nadruk op ‘purpose driven’-werken, de samenwerking binnen projecten en het vroegtijdig rapporteren van auditbevindingen om zo het ontwikkelproces te ondersteunen. Jurylid en IIA-voorzitter Jantien Heimel: “Van de werkwijze van het toepassen van soft controls in een harde projectomgeving zullen vele andere organisaties ook profijt kunnen hebben.” 

Vlnr. Hans van Heijst (Gemeente Rotterdam), Tjakko de Boer (Protiviti), Maarten de Witt (Gemeente Rotterdam), Robert van den Heuvel (Gemeente Rotterdam), Widad Hannati-Aberkan (Gemeente Rotterdam), Jantien Heimel (Vattenfall), Jaap Gerkes (Protiviti), Peggy van Berkel-de Graaf (Protiviti)

Gemeente Rotterdam werd op de voet gevolgd door de winnaar van de afgelopen twee jaren: Heineken. Met hun pitch over remote auditing door gebruik te maken van drones en camera’s op de mobiele telefoon van auditees op locaties waar auditors deze dagen niet kunnen komen, raakten ze een heel actueel onderwerp.  

De Protiviti Internal Audit Innovation Award (IAIA) is in het leven geroepen door Protiviti in samenwerking met IIA Nederland, vanuit de ambitie om internal audit als vakgebied verder te helpen. Donderdag 12 november pitchten in totaal vijf teams op inspirerende wijze hun internal audit innovatie: 
1.    Gemeente Rotterdam: “Auditing complexe projecten”
2.    Achmea: “MVO onderzoek”
3.    Heineken, team 1: “Global Audit Data Universe” 
4.    FrieslandCampina: “Enterprise Risk Based Scoping” 
5.    Heineken, team 2: “Remote auditing with support of state-of-the-art tools”

Na de vijf presentaties ging de jury bestaande uit Jantien Heimel (voorzitter IIA Nederland/ internal audit Vattenfall), Jaap Gerkes (Managing Director Protiviti) en Norbert Kouwenberg (voorzitter commissie Professional Practices IIA Nederland/ internal audit ABN Amro) in beraad. Naast uiteraard het innovatieve en creatieve karakter kijkt de jury naar de relatie tot het vakgebied Internal Audit en toepasbaarheid van de innovatie binnen andere organisaties. 

De prijs wordt op 7 december tijdens de Algemene Ledenvergadering van het IIA virtueel overhandigd. Gemeente Rotterdam zal dan nog eens toelichten hoe zij complexe projecten auditen. 

Na toestemming van de deelnemers worden de innovaties die zijn gepresenteerd tijdens de Protiviti Internal Audit Innovation Award op het Innovatieplatform van IIA Nederland opgenomen. Zeker de moeite waard om kennis van te nemen via: https://www.iia.nl/innovatieschema. 

De presentatie van gemeente Rotterdam:

 

Over Protiviti

Protiviti (www.protiviti.nl) is een wereldwijd opererende business consulting en internal audit adviesorganisatie met expertise en objectieve inzichten op het gebied van finance, technology, operations, business process, data analytics, governance, risk, compliance en internal audit. Via ons netwerk van 80 kantoren in meer dan 20 landen bedienen we zowel internationale clientèle als lokale partijen die de ambitie hebben zich te professionaliseren. Protiviti is een volwaardige dochteronderneming van Robert Half International Inc. (RHI). Protiviti is zowel partner van het IIA Nederland als van The Institute of Internal Auditors Inc.

Over het IIA

Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. De missie van het IIA is om het beroep en vak internal audit in Nederland te ontwikkelen en te promoten. Op deze manier ondersteunt het IIA internal auditors, management en andere belanghebbenden bij een succesvolle invulling van de internal auditfunctie. De hoofdtaken van het IIA bestaan uit het profileren van het vak, kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging en het delen van kennis.

Over internal audit

De internal auditor beoordeelt in welke mate zijn organisatie erin slaagt om het bedrijfsproces en de daarmee samenhangende risico’s te beheersen. Dit gebeurt in de volle breedte van systemen, productie, techniek, marketing en human resources van de organisatie. De internal auditor zal in de regel naar aanleiding van zijn bevindingen aanbevelingen geven over het terugdringen van risico’s. Een goed functionerende internal auditfunctie helpt het management om een organisatie met een goed stelsel van normen te beheersen.

Meer informatie via Protiviti, Peggy van Berkel-de Graaf, Marketing, T. 020-3460400 of via peggy.vanberkel@protiviti.nl

  

Links Gemeente Rotterdam en rechts Achmea

  

Links Heineken en rechts FrieslandCampina

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 105F
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie