28-01-2016
28-01-2016

Gemeenten en zorginstellingen rijp voor internal auditor

Vorige week meldde het Financieele Dagblad (“Accountants worstelen met administratieve chaos bij gemeenten en zorginstellingen”) dat externe accountants mogelijk geen goedkeurende verklaringen kunnen afgeven bij jaarrekeningen van zorginstellingen en gemeenten. De administratie van deze organisaties is één grote chaos en er bestaat derhalve onvoldoende zekerheid over de geleverde diensten uit hoofde van de in 2015 afgesloten miljardencontracten. Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) pleit al enkele jaren voor het instellen van een Internal Audit Functie bij gemeenten en zorginstellingen. De tijd is rijp.

Gemeenten weten niet of ze de diensten hebben verkregen waarvoor ze de zorginstellingen betaald hebben en of contractafspraken wel zijn nageleefd. Voor de externe accountant is het een onbegonnen werk dit uit te zoeken, zo stelt het NBA terecht. Toch bespeuren de accountants nog geen grote urgentie bij de betrokkenen; er dient kennelijk eerst een faillissement of fraude naar voren te komen bij één of meer van de 1.000 zorginstellingen en 400 gemeenten.

Na alles wat er de voorbije jaren is misgegaan in uiteenlopende sectoren, komt een dergelijk bericht niet geheel onverwacht. Toch is het teleurstellend dat er niet van eerder gemaakte fouten geleerd wordt. Hebben bestuurders van deze organisaties niet de plicht om een ordelijke contractadministratie te voeren, rechten en verplichtingen bij te houden en bij betalingen vast te stellen dat ze rechtmatig plaatsvinden? Hebben de toezichthoudende organen bij deze organisaties niet de plicht om toe te zien op een adequate governance en interne beheersing? Heeft niemand dit probleem zien aankomen? En waar komt toch steeds dat idee vandaan dat een accountant als een tovenaar achteraf alles wel even uit kan zoeken en recht kan breien? Waarom kiezen de gemeenten en zorginstellingen niet voor de eenvoudige oplossing?

Het Instituut van Internal Auditors Nederland pleit al enkele jaren voor het instellen van een Internal Audit Functie bij alle gemeenten en zorginstellingen. De grote steden en een aantal kleinere gemeenten hebben deze functie inmiddels al ingericht. De internal auditor verricht onafhankelijke, objectieve onderzoeken naar de opzet en werking van governance, risicomanagement en interne beheersing. Zo kunnen problemen worden voorkomen in plaats van (achteraf) genezen. Met zijn onderzoeksresultaten wordt tevens een goede basis gelegd voor een goedkeurende verklaring. In het licht van de enorme (zorg)budgetten is de investering in het opzetten van een internal auditfunctie bovendien eenvoudig te rechtvaardigen. De internal auditor is een onmisbare schakel in good governance.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie