14-10-2015
14-10-2015

Geslaagd commissarissen symposium


Op dinsdagmiddag 13 oktober 2015 vond het eerste commissarissen symposium plaats, een gezamenlijk initiatief van het IIA en NBA LIO. Bijna 60 deelnemers verzamelden zich op de mooie locatie Landgoed Duin & Kruidberg in Santpoort. Dit eerste symposium was vooral gericht op het samenbrengen van leden van de Raad van Commissarissen en Hoofden Internal Audit Functies. Dit samenbrengen bleek zeer geslaagd, met een duidelijke kennisoverdracht en levendige discussies.

   

Dagvoorzitter Prof. Dr. Leen Paape RA RO CIA opent het symposium en heet de deelnemers welkom met de wijze woorden dat er de afgelopen tien jaar al veel is veranderd in de relatie tussen commissarissen en internal auditors, maar dat er natuurlijk altijd ruimte is voor verbetering.

John Bendermacher RA CIA, vicevoorzitter van het IIA en Chief Audit Executive van ABN AMRO, en Jos Motzheim RA CIA CRMA, voorzitter van NBA LIO en Chief Audit Executive bij Delta Lloyd, geven vervolgens de aftrap. Tijdens een korte introductie van beide beroepsorganisaties wordt duidelijk dat het IIA en de NBA al geruime tijd goed gezamenlijk optrekken en dat er vele speerpunten zijn waar beide organisaties gezamenlijk en apart actief aan werken.

   

Vervolgens is het woord aan Frans Cremers, commissaris bij onder meer Unibail-Rodamco, SBM Offshore en Parcom Capital Management. Met zijn lezing ‘Uitdagingen RvC in Governance’ vraagt hij aandacht voor het component gedrag in corporate governance. Hij wijst erop dat bedrijfsschandalen vaak niet worden veroorzaakt door onvoldoende regels of fouten in de corporate governance structuur, maar door onjuist gedrag. Cremers pleit er dan ook voor om een aparte Corporate Gedragscode te introduceren.

Na de pauze spreekt Heleen Kersten, advocaat/partner bij Stibbe en commissaris bij onder andere het Rijksmuseum en STMicroelectronics, over het contact tussen het hoofd audit en de auditcommissie. Kersten geeft aan dat zij in haar rol in verschillende auditcommissies grote waarde toekent aan de contacten met de hoofden internal audit. Deze contacten verschaffen haar zeer bruikbare inzichten over de organisaties waarop zij toezicht uitoefent. Hierbij stipt ze aan dat de onafhankelijkheid van de IAF cruciaal is. Kersten verwacht dat de trend van meer verantwoordelijkheden van auditcommissies zal doorzetten. Dit door toenemende druk door Europese wetgeving en de toekomstige monitoring rol van de AFM.

   

Na deze lezingen worden in vier deelsessies de volgende thema’s behandeld:
1. Wat is de rol van de IAF in het kader van het jaarverslag, bestuursverslag, MVO-verslag?
2. Aan welke rapportages van de IAF hebben commissarissen behoefte en wat moet de inhoud zijn?
3. Aan wie moet de CAE rapporteren?
4. Kunnen de AC, IAF en externe accountant eigenlijk wel zonder elkaar?

De commissarissen en hoofden internal audit discussiëren per sessie actief met elkaar over één van deze onderwerpen en doen diverse bruikbare ideeën op. De besproken stellingen en takeaways van de deelnemers worden in de afronding door de dagvoorzitter vervolgens nog eens grondig doorgenomen, zodat visies en denkbeelden per sessie met alle deelnemers gedeeld worden.

De enerverende, leerzame middag wordt afgesloten met een modern streetfood diner en menig enthousiast gesprek. Het IIA en NBA LIO kijken als organisatoren terug op een zeer geslaagd event.

Komende week volgt er een uitgebreid verslag met vele sfeervolle foto’s en worden er tevens diverse uitgewerkte stukken online geplaatst.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie