25-05-2011
     
25-05-2011

Governance in duurzaamheid

Duurzaamheid is van toenemende maatschappelijke relevantie. Van organisaties wordt verwacht dat niet alleen financieel goede prestaties worden neergezet, maar dat menselijke waarden en omgevingsfactoren brede aandacht krijgen, waarbij de organisatie ‘Social Responsibility’ toont.
Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) en de vakgroep Interne Accountants (INTAC) van de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA) hebben gezamenlijk een studie verricht naar de rol van internal audit in Corporate Social Responsibility (CSR).

De studie toont aan dat er voor de internal auditor een belangrijke rol is weggelegd in de governance van organisaties als het gaat om duurzaamheid. Niet alleen achteraf bij de rapportering over de behaalde resultaten, maar zeker ook bij de inbedding van duurzaamheid in de hele organisatie.

Daarnaast is ook een aantal ‘best practices’ opgenomen in de uitvoering van de werkzaamheden door de internal auditor in relatie tot de governance van CSR.

De internal auditor kan voor zijn organisatie van grote toegevoegde waarde zijn op het terrein van CSR. De handreikingen in dit rapport kunnen daarbij dienen als referentiekader voor een verdere ontwikkeling van zijn inzet.

Lees het rapport
 
Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie