Verlengd! Onderzoek grootste risico’s voor 2021

01-04-2020

Ieder jaar presenteert IIA Nederland het onderzoeksrapport Risk in Fcous dat de belangrijkste risico's voor organisaties in kaart brengt. Leidinggevenden uit Europa geven hun input voor dit onderzoek. De termijn van de survey is verlengd tot 10 april. Iedereen die al heeft deelgenomen, bedanken wij hartelijk. De respons is voor ons rapport zeer waardevol. Mocht je nog niet hebben deelgenomen, dan zouden we het zeer waarderen als je dit nog doet voor 10 april. Alvast hartelijk dank

Het onderzoek naar de risico’s voor organisaties in 2021, zowel in de particuliere als in de publieke sector, is gestart. Dit onderzoek wordt onder leidinggevenden in internal audit in heel Europa uitgevoerd en IIA Nederland hoopt eveneens op veel bijdragen vanuit Nederland. Het Risk in Focus-rapport zal een waardevolle bron zijn voor hoofden internal audit, raden van bestuur en audit committees om de risico's voor hun organisaties voor het komende jaar te identificeren, te bespreken en het audit jaarplan 2021 samen te stellen.

Meedoen aan het Risk in Focus onderzoek

Deelnemen aan het Risk in Focus onderzoek gebeurt door het invullen van de enquête.

Over Risk in Focus

Al voor het vijfde achtereenvolgende jaar is Risk in Focus een samenwerkingsverband tussen acht Europese Instituten van Internal Auditors, waaronder IIA Nederland. Het rapport legt de nadruk op de belangrijkste ontwikkelingen en risicogebieden waar organisaties mee te maken (kunnen) krijgen als ze vooruit kijken naar volgend jaar. Het helpt organisaties om risico's te evalueren die ze misschien (nog) niet hebben overwogen, of om deze risico's vanuit een nieuw perspectief te bekijken.

Het rapport van vorig jaar, Risk in Focus 2020, vindt u  bij de vaktechnische publicaties op onze IIA website. 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie