11-03-2013
11-03-2013

Handvatten ‘Root Cause Analysis’ – doet u mee?

De Commissie Vaktechniek (CVT) is op zoek naar een aantal mensen die het leuk vinden deel te nemen in de werkgroep die handvatten gaat geven voor het uitvoeren van ‘root cause analysis’.

Van auditors worden aanbevelingen verwacht. Soms zijn deze duidelijk, soms ook niet.
Volgens de Standards dienen aanbevelingen echter altijd gebaseerd te zijn op “appropriate analysis and evaluations”. Dat vereist vaak een nadere analyse van de in de audit geconstateerde problemen, zodat de aanbevelingen gericht worden op de echte oorzaken en er geen symptoombestrijding plaatsvindt.

De CVT is voornemens om hiervoor, in aanvulling op de bestaande Practice Advisory 2320-2, ervaringen en gebruikte tools te verzamelen om daarmee de leden handvatten te geven voor het uitvoeren van een deugdelijke root cause analysis en daarmee voor goede aanbevelingen.

Doel is dit onderzoek in 2013 af te ronden en te publiceren.

Voor meer informatie of om zich aan te melden kun je contact opnemen met
Peter Hartog of 020-6565322.


Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie