Heb je jouw PE punten al geregistreerd?

24-03-2020

Actief werkzame Register Operational Auditors (RO's) hebben een Permanente Educatie (PE) verplichting van minimaal 40 PE punten per jaar. Deze PE verplichting is beschreven in Het Reglement Permanente Educatie Register Operational Auditors. Uiterlijk 31 maart dienen de punten van het voorafgaand jaar te zijn geregistreerd via de website van het IIA.

In het kort komt de verplichting hierop neer:

Als je (tijdelijk) niet actief bent als RO moet je aan het bestuur van de SVRO om gedeeltelijke ontheffing van de PE verplichting vragen. Daarvoor dien je een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in te dienen. Dit verzoek moet zo snel mogelijk na het bekend worden van de omstandigheden die hebben geleid tot het niet-actief zijn als RO worden ingediend. Een niet-actieve RO moet minimaal 50% van bovengenoemde aantallen PE punten behalen:10 punten met geaccrediteerde activiteiten en 10 punten met overige activiteiten.

Jaarlijks wordt gecontroleerd op registratie van voldoende PE punten en wordt een aantal RO's gevraagd de behaalde PE punten te specificeren en met bewijsmateriaal te onderbouwen. Bij deze controle is gebleken dat het bewijsmateriaal voor de PE activiteiten niet altijd voldoende is. Wij wijzen er op dat voor geaccrediteerde activiteiten altijd een PE certificaat van de CEDEO erkende organisatie moet worden overgelegd.

Voor de overige activiteiten hebben we een enorme variëteit aan bewijsstukken gezien, die in veel gevallen onvoldoende duidelijk aangaven waaruit de PE activiteit bestond en hoeveel uur eraan besteed was. Wij wijzen erop dat ook voor de overige activiteiten zoveel mogelijk een document dient te worden overlegd waaruit blijkt dat de cursus etc. is gevolgd door de betreffende persoon. Een kopie van de agenda van deze persoon waarin staat dat er op dag X een cursus is, is daarbij niet voldoende.

Verder wijzen wij erop dat indien je werkgever je PE registratie voor je bijhoudt, dat dat je niet ontslaat van de verplichting om ook zelf je PE activiteiten bij het IIA te registreren en de benodigde bewijsstukken op ons verzoek toe te voegen. Zorg dus dat je zelf ook de PE certificaten etc. in je bezit hebt.

RO's die niet voldoen aan de PE verplichting, worden in de gelegenheid gesteld dit binnen een redelijke termijn te corrigeren. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, kan het bestuur disciplinaire maatregelen treffen, wat onder andere kan leiden tot uitschrijving uit het RO Register.

Registreer dus zo snel mogelijk, en vóór 31 maart, je PE punten over 2019!

Gerelateerd nieuws

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie