IAF in eindrapport Commissie Toekomst Accountancy

06-02-2020

30 januari is het eindrapport van de Commissie Toekomst Accountancy ('Vertrouwen op controle') verschenen. Het IIA heeft eind oktober op het interim-rapport gereageerd op die punten die direct of indirect met het vakgebied van de internal auditor te maken hebben. Geconstateerd kan worden dat onze belangrijkste boodschappen zijn meegenomen.

In het interim-rapport miste het IIA de beschrijving van de rol van de IAF. Dit hebben wij aan de commissie doorgegeven. “Wij ondersteunen uw aanbeveling 2, dat de primaire verantwoordelijkheid voor de interne beheersing bij de onderneming zelf ligt. (…) In de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna de Code) is opgenomen dat de internal auditfunctie (IAF) een belangrijke actor is in deze keten en wij pleiten er voor de rol van de IAF ook expliciet op te nemen in uw eindrapport.”

Het IIA kan met tevredenheid melden dat in het eindrapport de rol van de IAF expliciet is beschreven.  De commissie meent dat het debat over de kwaliteit van het werk van de accountant zich niet alleen op de accountancysector zelf dient te richten. (…) De accountant is voor zijn werk ook afhankelijk van de kwaliteit(systemen) bij de betreffende entiteiten, de interne auditfunctie, (wanneer aanwezig) de rol van de auditcommissie en de raad van commissarissen, en de aandeelhouders.

Ook meldt de commissie dat een instelling, of het nu een decentrale overheid, een zorginstelling, een woningbouwcorporatie of een onderwijsinstelling is, ervoor zorg dient te dragen dat de eigen financiële beheersing en verantwoording op orde is. Er dient ook bij deze instellingen gepaste aandacht te zijn voor een goede interne audit- en controlefunctie.

Tenslotte bevestigt de commissie eveneens dat een IAF de organisatie kan helpen haar doelstellingen te realiseren door op basis van een systematische en gedisciplineerde aanpak de effectiviteit van de processen van governance, risicomanagement en beheersing te evalueren en te verbeteren. Een krachtige interne auditfunctie, waarbij ook serieus naar onwelgevallige boodschappen wordt geluisterd, is een essentiële schakel in de eerder genoemde keten.

Naast dit rapport van de Commissie Toekomst Accountancy waarop het IIA heeft gereageerd, heeft ook de Monitoring Commissie Accountancy een belangrijk rapport voor de accountancysector uitgebracht: ‘Spiegel voor de Accountancysector’. Dit rapport gaat puur over de kwaliteit van de accountancy. De IAF wordt op geen enkel moment genoemd, waardoor er voor het IIA geen reden is op dit rapport te reageren.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie