01-08-2013
01-08-2013

IIA Academy in de steigers!

IIA Nederland heeft de ambitie om ’het portaal’ te worden voor opleidingen op het gebied van internal audit tot uitdrukking komend in de ‘IIA Academy’. De doelstelling is om te komen tot een volledig en actueel opleidingsaanbod voor leden en de beroepsgroep in het algemeen, met meerjarige opleidingen en leergangen als trainingen, seminars en congressen voor alle functieniveaus en opleidingsachtergronden en benodigde competenties binnen het vakgebied van Internal Audit.

Om hieraan zichtbaarheid te geven, zijn vanaf 1 augustus 2013 alle opleidingsactiviteiten voortaan terug te vinden onder Academy kalender. Hier staat inmiddels al een aantrekkelijk opleidingsaanbod voor het najaar van 2013. De komende maanden zal de commissie IIA Academy het aanbod verder uitbouwen, waarbij voor een insteek naar de competenties, zoals opgenomen in het IIA Competency Framework,is gekozen.

Houd de Academy kalender dus goed in de goed in de gaten, bijvoorbeeld als je nog PE-punten moet behalen! Via onze nieuwsbrieven word je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen inzake IIA Academy.

Terug naar het nieuwsoverzicht

IIA Nederland

088-0037100
iia@iia.nl
Burgemeester Stramanweg 102A
1101 AA Amsterdam
Contact opnemen

Audit Magazine

Audit Magazine

Lidmaatschap

IIA is dé toonaangevende beroepsorganisatie voor internal auditors. Een lidmaatschap laat u delen in de collectieve kennis van alle vakgenoten in de wereld.
Meer informatie